Inzynieria materiałowa - kierunek zamawiany  

 

Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami kształtowania i badań ich własności. Wykorzystuje osiągnięcia fizyki, chemii, elektroniki i szeregu nauk technicznych, służy także biologii i medycynie, tworząc podstawy wielu dokonań inżynieryjnych XXI wieku.

W nowoczesnej Inżynierii Materiałowej znajdują zastosowanie metody komputerowe i technologie informatyczne. Umożliwia ona tworzenie różnorodnych materiałów o zaplanowanych własnościach przy wykorzystaniu szeregu wysokospecjalistycznych technologii. Jest doskonałym przykładem, w jaki sposób nauki podstawowe i stosowane mogą wspólnie działać dla rozwiązywania potrzeb współczesnej cywilizacji.

Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone są jako: stacjonarne lub niestacjonarne, I i II stopnia oraz studia III stopnia. Politechnika Krakowska to nowoczesna, państwowa Uczelnia z tradycjami, gdzie studia stacjonarne są bezpłatne i prowadzone na wysokim poziomie. Kierunek Inżynieria Materiałowa jest przyszłościowy gdyż m.in. dzięki nowym materiałom możliwy będzie rozwój nieznanych dotychczas dziedzin techniki, tak jak w przeszłości Inżynieria Materiałowa przyczyniła się do rozwoju samolotów odrzutowych i ma swój znaczący udział w rozwoju techniki kosmicznej. W czasie studiów przekazujemy naszym studentom szeroką wiedzę, a po ich ukończeniu absolwenci znajdują bez trudu zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą.

   

 czytaj więcej »