Egzamin dyplomowy – terminy

Egzaminy dyplomowe na kierunku Inżynieria Materiałowa  odbędą się w dniach:
 27 czerwca 2019 r. (czwartek) ,  2 lipca 2019 r. (wtorek) ,  4 lipca 2019 r. (czwartek),  5 lipca 2019 r. (piątek)

Studenci broniący prace dyplomowe mają obowiązek oddania legitymacji studenckich najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy

– 27 czerwca 2019 r. (czwartek)

– 2 lipca 2019 r. (wtorek)

– 4 lipca 2019 r. (czwartek)

– 5 lipca 2019 r. (piątek)

Uprzejmie przypominam, że komplet dokumentów należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej najpóźniej 9 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Please follow and like us:

ADRES

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, I piętro, pokój D104

Tel.: (+48-12) 628-34-50, 628-34-60
Fax: (+48-12) 628 34 91

E-mail:im@pk.edu.pl
m-2@mech.pk.edu.pl

Zobacz nas na Facebooku


FOLLOW US: