Jan Kazior

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Jan
Kazior
12 628 34 93
Fotografia

Przebieg pracy naukowej:

 • magister inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgiczny, metaloznawstwo i obróbka cieplna, 1975 r. 
 • doktor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków, 1985 r.
 • doktor habilitowany. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków, 1994 r.
 • profesor nauk technicznych , Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, inżynieria materiałowa, 2.09.2004 r.

Miejsce zatrudnienia i stanowisko 

 • 1975-1976: Huta im. Lenina; starszy mistrz
 • 1976-1977 asystent stażysta, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechnika Krakowska
 • 1977-1985: asystent, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechnika Krakowska
 • 1986- 1999 adiunkt
 • 1999 – 2006 Prof. PK
 • 2006 - Profesor zwyczajny

Pełnione funkcje 

 • od 1994 roku kierownik Zakładu Metalurgii Proszków, obecnie  Kierownik Katedry Technologii Materialów
 • 1996 – 1999 Prodziekan Wydziału Mechanicznego,
 • 1999 – 2002 I z-ca Dziekana Wydziału Mechanicznego, Prodziekan Wydziału Mechanicznego
 • 2002 – 2005 Prorektor PK ds. studenckich
 • 2006-2008 Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej
 • 2008-2016 Prorektor PK ds. nauki, I z-ca Rektora
 • od 2016 Rektor PK

Znajomość języków obcych angielski i francuski w mowie i piśmie

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych 

American Powder Metallurgy Institute od 1994-2000 r, European Powder Metallurgy Association (1994-2000) r.. European Powder Metallurgy Institute od 2006 r, (poprzednio PM Radnet Group)

 

Członkostwo w Komitetach Naukowych z wyboru: 

 • PAN - Komitet Metalurgii – członek Prezydium, Przewodniczący Sekcji Metalurgii Proszków od 2003,
 • PAN - Komitet Nauki o Materiałach od 2003 r,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN 2003-2012 r,
 • PTM członek założyciel
 • Członkostwo w Ogólnopolskich Komisjach 
 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)  2003-2006 r.
 •  Interdyscyplinarny Zespół  do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych MNiSW,   2007-2008 r,
 • Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, od 2016  

Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju:

 • AGH , Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materialowej
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Współpraca z zagranicą 

 • Uniwersytet w Trento (Prof. Alberto Molinari,)
 • Uniwersytet Carlos III w Madrycie,(Prof. J.M. Torralba)
 • Centre National de la Recherche Scientifique w Grenoble, Profesor Yves Pauleau
 • Korean Powder Metallurgy Institute 

Współpraca z przemysłem 

 • Altha Powder Metallurgy Sp. z o.o z Radomia

1) „Enhanced sintering of austenitic stainless steels" kierownik projektu – umowa międzyrządowa Polska-Włochy nr 35 lata 1994-1996
2) Projekt badawczy KBN Nr 7 S 201. 072. 04 pt. „Badania nad wpływem mieszanej fazy węglikowo-azotkowej na własności bezkobaltowego cermetu na bazie węglika tytanu” Wykonawca, lata 1993-1995.
3) Projekt badawczy KBN Nr 7 S 201 054 07, nr umowy PB 0833/S2/94/07 pt.„Aktywowane spiekanie austenitycznych stali nierdzewnych” kierownik projektu, lata 1.07.1994-30.06.1996.
4) Projekt badawczy KBN Nr 9T12C033609pt. „Zastosowanie obróbki cieplno-chemicznej NCSO dla zwiększenia trwałości elementów i zespołów środków transportu” Główny wykonawca 1, lata 1995-1997
5) Projekt badawczy KBN Nr 7T08D 051 14 Spiekanie stali wysokostopowych w obecności fazy ciekłej” kierownik projektu, 1.04.1998-30.06.2000
6) Projekt badawczy KBN Nr 1556/T12/99/16 „Wytwarzanie spiekanych elementów o odpowiednich właściwościach mechanicznych i odporności na ścieranie z przeznaczeniem na elementy środków transportu” Główny wykonawca 1. 1.01.1999-31.12.2001
7) Projekt badawczy KBN Nr 7T08D 010 17 „Wpływ boru na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Astaloy Mo”. Kierownik projektu (grant promotorski) 1.07.1999- 31.12.2000
8) Projekt Badawczy KBN Nr 7 T08D 00915 , Odporne na zużycie ścierne kompozytowe spieki na osnowie stali szybkotnącej’ Wykonawca lata 1998-2001.
9) Projekt Badawczy KBN Nr 4 T08D 038 22 „Wpływ dodatków stopowych C, B i Mn na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Fe-Cr-Mo” Kierownik projektu 1.03.2002 – 31-12. 2004.
10) Projekt Badawczy KBN Nr 4 T08D 048 24 „Wytwarzanie dwufazowych spiekanych ferrytyczo-austenitycznych stali nierdzewnych „ Wykonawca lata 15.05.2003- 14.03.2006
11) Projekt Badawczy MniSzW Nr 3 T08D 025 30 „Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo –molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych” Kierownik projektu lata 13.06.2006- 12.06.2009
11) Projekt rozwojowy NCBiR - NR 15b0124 100, Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowo, Kierownik projektu 2010-2013
12) Projekt badawczy POIG 01.01.02 – 00-015/09 – Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania 2010-2015. Z-ca Kierownika Projektu

h-indeks 13, ilość cytowani 412 wg. Scopus; (2019)
Zapraszane wykłady zagraniczne
• Uniwersytet w Trento - Seminarium „Production of near full density components by liquid phase sintering:” 101.01.02. 10.1997 rok.
• The European Material Conference - MRS 1-4 June 1999, Strasbourg (France)- Protective Coatings and Thin Films - Sympozjum B – tytuł wykładu: Microstructural characterization and properties of thermochemically surface treated P/M iron based alloys”
• IPPT PAN Warszawa, Course on Mechanics of Advanced Materials” Surface engineering of sintered steels” Październik 8-12, 2001.
• 2012 – Monachium – Seminarium Netzch – Application of thermal analysis in powder metallurgy
• 2018 – Lizbona – ISNNM – Enhanced sintering of stainless steel powder by nanographite addition

spiekane materiały, spiekane stale nierdzewne, aktywowane spiekanie proszków stali stopowych, spiekane materiały kompozytowe, stopy aluminium, 


ADRES

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, I piętro, pokój D104

Tel.: (+48-12) 628-34-50, 628-34-60
Fax: (+48-12) 628 34 91

E-mail:im@pk.edu.pl
m-2@mech.pk.edu.pl

Zobacz nas na Facebooku


FOLLOW US: