O Instytucie

Historia instytutu inżynierii materiałowej  rozpoczyna się 20 stycznia 1945 roku, gdy studenci i pracownicy krakowskiej Szkoły Technicznej oraz Politechnik: Lwowskiej, Warszawskiej, Wileńskiej i Gdańskiej z T. Kantarkiem i prof. I. Stellą Sawickim na czele, przy wsparciu pełnomocnika rządu i ministra oświaty dr St. Skrzeszewskiego, przystąpili do organizacji Politechniki Krakowskiej. Na początku lutego 1945 roku prezes Krakowskiego Towarzystwa Technicznego inż. J. Tokarski przekazał na siedzibę gmach Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28. W pierwszej połowie 1946 roku wojsko opuściło dla tworzonego Wydziału Komunikacji pawilon położony u zbiegu ulic Szlak i Warszawskiej, który stał się zaczątkiem Kampusu Warszawska.

19 listopada 1946 roku uzyskano dekret Rady Ministrów w sprawie utworzenia trzech Wydziałów Politechnicznych, w tym Wydziału Komunikacji przy Akademii Górniczej (od 1949 roku Akademii Górniczo-Hutniczej). W skład Wydziału Komunikacji wchodziła od początku jego istnienia samodzielna KATEDRA METALOZNAWSTWA, której założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. Wł. Łoskiewicz. Następnym kierownikiem Katedry był prof. Cz. Kalata. Natomiast OBRÓBKĘ PLASTYCZNĄ prowadził prof. Jerzy Bazan. W 1953 roku Wydział Komunikacji zmienił nazwę na Wydział Mechaniczny, a 21 lipca 1954 roku ogłoszono uchwałę Rady Ministrów nr 409 o utworzeniu Politechniki Krakowskiej.

W 1970 roku powstał Instytut Technologii Maszyn i Metaloznawstwa, z którego w 1973 roku wydzielono Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali (IMTM). W 1980 roku Wydział Mechaniczny, a w tym IMTM przeniesiono do Kampusu Czyżyny. Kolejnymi kierownikami KATEDRY, a później ZAKŁADU METALOZNAWSTWA byli: prof. Stanisław Rudnik i prof. PK Roman Wielgosz, natomiast  KATEDRĄ, a następnie ZAKŁADEM OBRÓBKI PLASTYCZNEJ kierowali: prof. Zbigniew Polański i prof. PK Stanisław Okoński.

W 2003 roku IMTM przemianowano na Instytut Inżynierii Materiałowej.

Funkcję dyrektora instytutu pełni obecnie dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK.

 


ADRES

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, I piętro, pokój D104

Tel.: (+48-12) 628-34-50, 628-34-60
Fax: (+48-12) 628 34 91

E-mail:im@pk.edu.pl
m-2@mech.pk.edu.pl

Zobacz nas na Facebooku


FOLLOW US: