Projekty

Realizowane projekty

 

 

Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Kierownik zarządzający projektem: dr inż. Kinga Korniejenko

Projekt dotyczy wykorzystania strumieni odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego oraz przetwórczego, a także innych branż tj. przemysłu papierniczego, jako surowców do produkcji pianek geopolimerowych o wysokich własnościach mechanicznych, lekkich i o niskim przewodnictwie cieplnym. Wykorzystanie surowców wtórnych, zamiast surowców naturalnych do produkcji materiałów budowlanych, zgodnie z ideą niniejszego projektu, przyczyni się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Wytworzone na bazie nowego materiału produkty będą posiadały zalety w postaci niepalności i wysokiej stabilności termicznej, która zapewni im przewagę techniczną i ekonomiczną nad konwencjonalnymi materiałami dostępnymi obecnie na rynku.

 

Wielofunkcyjne kompozyty aktywne

Konsorcjum: Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

Kierownik projektu ze strony PK: dr hab. inż. Agnieszka
Sobczak-Kupiec, prof. PK

Celem projektu jest opracowanie nowych, polimerowo-ceramicznych biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej – w sterowanej regeneracji układu kostnego. W ramach współpracy wszystkich zespołów badawczych opracowane zostaną implanty porowate do regeneracji tkanek kostnych oraz implanty stabilizujące kości pokryte innowacyjnymi materiałami powłokowymi wydzielające bioaktywne czynniki wzrostu i komponenty o właściwościach przeciwzapalnych.

 

Wymiana bilateralna naukowców
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką CzeskąKoordynator projektu: dr inż. Dariusz Mierzwiński

Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów

Kierownik zarządzający projektem: dr hab. inż. Marek Hebda

Projekt dotyczy realizacji technologii, która pozwoli na racjonalizację zużycia surowców i materiałów w przemyśle budowlanym. Głównym celem projektu jest opracowanie konstrukcji zaawansowanej modułowej drukarki 3D przeznaczonej do drukowania konstrukcji mieszkalnych z geopolimerów wraz z opracowaniem technologii wytwarzania geopolimerowych spoiw przeznaczonych do druku 3D. Nową technologię będzie cechować materiało- i energooszczędność, w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.

 

PROJEKT MOOC

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE STANDARDÓW
EUROPEJSKICH

Koordynator projektu: dr inż. Dariusz Mierzwiński

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w kształceniu przez całe życie dzięki realizacji działań uczelni polegających na stworzeniu i realizacji 5 masowych otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) z zakresu projektowania  architektonicznego, inżynierii lądowej oraz geotechniki.

 

KATAMARAN

Koordynator projektu: dr inż. Dariusz Mierzwiński

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja międzynarodowych studiów II stopnia.

 

Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Koordynator projektu: dr hab. inż. Izabela Hager, prof PK

Celem projektu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i ze Słowacji.

 

Projekt Mateng

Projekt Staż

Projekt ZAMAT

Prom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADRES

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, I piętro, pokój D104

Tel.: (+48-12) 628-34-50, 628-34-60
Fax: (+48-12) 628 34 91

E-mail:im@pk.edu.pl
m-2@mech.pk.edu.pl

Zobacz nas na Facebooku


FOLLOW US: