Harmonogram Projektu

Rok 2017/2018
Miesiąc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Zadanie 1 - Przygotowanie i wdrożenie programu stażowego dla studentek/tów I stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (staże krajowe)                        
Etap I - Przygotowanie programów stażowych                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji                        
Etap III - Realizacja programów stażowych                        
Zadanie 2 - Przygotowanie i wdrożenie programu stażowego dla studentek/tów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (staże krajowe)                        
Etap I - Przygotowanie programów stażowych                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji                        
Etap III - Realizacja programów stażowych                        
Zadanie 3 - Przygotowanie i wdrożenie programu stażowego dla studentek/ów I i II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (staże zagraniczne)                        
Etap I - Przygotowanie programów stażowych                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji na studiach I stopnia                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji na studiach II stopnia                        
Etap IV - Realizacja programów stażowych                        

 

Rok 2018/2019
Miesiąc

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Zadanie 1 - Przygotowanie i wdrożenie programu stażowego dla studentek/tów I stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (staże krajowe)                        
Etap I - Przygotowanie programów stażowych                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji                        
Etap III - Realizacja programów stażowych                        
Zadanie 2 - Przygotowanie i wdrożenie programu stażowego dla studentek/tów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (staże krajowe)                        
Etap I - Przygotowanie programów stażowych                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji                        
Etap III - Realizacja programów stażowych                        
Zadanie 3 - Przygotowanie i wdrożenie programu stażowego dla studentek/ów I i II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (staże zagraniczne)                        
Etap I - Przygotowanie programów stażowych                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji na studiach I stopnia                        
Etap II - Przeprowadzenie rekrutacji na studiach II stopnia                        
Etap IV - Realizacja programów stażowych