| PL | EN |

|Strona główna| Program | Zasady rekrutacji | Formularz Zgłoszeniowy |

 

Zapraszamy do udziału w
LETNIEJ SZKOLE GEOPOLIMERÓW

organizowanej w ramach projektu
PROGRAMOWANIE DOSKONAŁOŚCI – PK XXI 2.0. Program Rozwoju
Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022

 

e-mail: geopolymers@pk.edu.pl
Termin rejestracji
31.03.2019

 

Program

Zasady rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Instytut Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w Letniej Szkole Geopolimerów.
Głównym celem jest pogłębienie wiedzy na temat materiałów konstrukcyjnych, a przede wszystkim geopolimerowych. Zajęcia kierowane są do studentów studiów od I do III stopnia z Polski i z zagranicy, w szczególności zapraszamy studentów kierunku Inżyniera Materiałowa, a także kierunków pokrewnych: Budownictwo, Architektura, Chemia, Inżynieria Środowiska

Obejmuje on wykłady oraz zajęcia laboratoryjne z tematyki materiałów geopolimerowych prowadzone przez zagranicznych wykładowców, a także wizyty studyjne.

Udział w Letniej Szkole Geopolimerów pozwoli na pogłębienie wiedzy  i nawiązanie nowych kontaktów.

 

 

Czas trwania: 8 – 17 lipiec 2019

Miejsce: Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej

Opłata: Dofinansowane dla studentów I-III stopnia Politechniki Krakowskiej

Obcokrajowcy lub studenci spoza PK: 1700 PLN (zakwaterowanie + wyżywienie)

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

Aktualizacja 07.03.2019