|Strona główna| Program | Regulamin | Formularz Zgłoszeniowy |

 

PROGRAM

Poniedziałek, 8 lipca
9:00 – 09:45 Rejestracja uczestników, uroczyste rozpoczęcie Letniej Szkoły Gropolimerów
09:45 – 10:15 Przerwa kawowa
10:15 – 12:45 Wykład wprowadzający - Czym jest inżyniera materiałowa?, Prof. Zoja Duriagina
12:45 – 13:15 Obiad - Campus PK
13:15 – 15:00 Wykład - Materiały przyjazne środowisku cz. 1. , Prof. Zoja Duriagina
15:00 – 16:00 Wizyta w laboratoriach PK

Wtorek, 9 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Wykład - Materiały przyjazne środowisku cz. 2. , Prof. Zoja Duriagina
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Laboratoria – metody wytwarzania geopolimerów (ocena surowców), cz. 1 , Prof. Zoja Duriagina
13:45 – 14:15 Obiad – Campus PK
14:15 – 15:45 Laboratoria – metody wytwarzania geopolimerów (dobór aktywatora), cz. 2 , Prof. Zoja Duriagina

Środa, 10 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Wykład - Metody degradacji materiałów , Prof. Zoja Duriagina
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Laboratoria – metody wytwarzania geopolimerów (technologie produkcji)
cz. 3, Prof. Zoja Duriagina
13:45 – 14:15 Obiad - Campus PK
14:15 – 15:45 Laboratoria - degradacja w roztworach, Prof. Zoja Duriagina

Czwartek, 11 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Wykład – Żaroodporność i żarowytrzymałość, Prof. Zoja Duriagina
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Laboratoria - badania własności materiałowych, Prof. Zoja Duriagina
13:45 – 14:15 Obiad na Campusie PK
14:15 – 16:15 Wizyta studyjna – Muzeum Lotnictwa

Piątek, 12 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 10:00 Dojazd do przedsiębiorstwa
10:00 – 14:00 Wizyta studyjna
14:00 – 14:30 Obiad
14:30 – 15:30 Powrót do Krakowa

Sobota, 13 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Wykład – Materiały ceramiczne, Prof. Peter Louda
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Wykład – Kompozyty , Prof. Peter Louda
13:45 – 14:15 Obiad – Campus PK
14:14 – 15:45 Dyskusja

Niedziela, 14 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
10:00 – 13:00 Ogród doświadczeń (OD)
13:00 – 13:30 Obiad – Campus PK
14:00 – 16:00 Muzeum Inżynierii Miejskiej

Poniedziałek, 15 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Wykład – Geopolimery i cementy geopolimerowe, kompozyty geopolimerowe cz. 1, Prof. Peter Louda
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Wykład – Geopolimery i cementy geopolimerowe, kompozyty geopolimerowe cz. 2, Prof. Peter Louda
13:45 – 14:15 Obiad – Campus PK
14:15 – 15:45 Laboratoria – Geopolimery i cementy geopolimerowe, kompozyty geopolimerowe, Prof. Peter Louda
 

Wtorek, 16 lipca
9:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 - 11:00 Wykład – Własności geopolimerów, Prof. Peter Louda
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Laboratoria - Własności geopolimerów , Prof. Peter Louda
13:45 – 14:15 Obiad – Campus PK
14:15 – 15:45 Laboratoria - Własności geopolimerów , Prof. Peter Louda
 

Środa, 17 lipca
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Wykład – Modyfikacje powierzchni, Prof. Peter Louda
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Laboratoria – modyfikacje powierzchni, Prof. Peter Louda
13:45 – 14:15 Obiad - Campus PK
14:15 – 15:45 Uroczyste zakończenie

 

 

Aktualizacja 07.03.2019