POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
Instytut INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek nr D, I piętro, pokój D104 (dawniej 2/4 bud. 6c)
Tel.: (+48-12) 628-34-50, 628-34-60
Fax: (+48-12) 628 34 91

E-mail: m-2@mech.pk.edu.pl
Dyrekcja Instytutu
Dyrektor: dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK
Z-ca ds. dydaktyki: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Administracja Instytutu
Specjalista: Anna Marzec
Samodzielny referent: Olga Zabłocka - Bokwa
Kierunki badawcze, kształcenie i współpraca z zagranicą

Instytut prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauki o materiałach oraz podstaw technologii materiałów metalowych. Główne kierunki działalności naukowej Instytutu obejmują: badania rozwojowe nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych do pracy w obniżonych oraz podwyższonych temperaturach, przy uwzględnianiu współczesnych metod analizy struktury, metalografii ilościowej oraz mechaniki pękania; wpływ fazy dyspersyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wtrąceń niemetalicznych na właściwości oraz ciągliwość stali konstrukcyjnych; nowoczesne procesy obróbki plastycznej proszków metali oraz materiałów spiekanych; konstrukcję narzędzi do obróbki plastycznej; metalurgię proszków złożonych materiałów metalowych i faz międzymetalicznych; technologię spawania i odlewania oraz obróbkę cieplną nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych; zastosowanie komputerów do rozwoju metod badawczych i analizy zjawisk strukturalnych w materiałach metalowych.

Instytut współpracuje z następującymi ośrodkami zagranicznymi: Oslo University - Norwegia, Pittsburgh University - USA, Trento University - Włochy, Tsinghua University - Chiny, Sttutgart University - Niemcy, CISE, ISPRA - Włochy.