Instytut Inżynierii Materiałowej na Festiwalu Nauki 2010 w Krakowie

Fotogaleria

Instytut Inżynierii Materiałowej na Festiwalu Nauki w Krakowie

W dnia 14 do 17 maja 2008 roku na Krakowskim Rynku miała miejsce coroczna wydarzenie promujące działalność krakowskiego środowiska akademickiego nazywane Festiwalem Nauki w Krakowie. W tych dniach pracownicy naukowi i studenci mają możliwość w sposób popularny, przedstawienia wybranych zagadnień z działalności dydaktycznej i naukowej swoich uczelni. W Festiwalu brały udział największe wyższe uczelnie państwowe Krakowa w tym również Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny prezentował się w sobotę 17 maj 2008 r..
W tegorocznej imprezie po raz pierwszy uczestniczył również nasz Instytut – Instytut Inżynierii Materiałowej. Trzon reprezentacji Instytutu stanowili studencie III roku, członkowie Kola Naukowego Inżynierii Materiałowej, (od lewej) Szymon Gądek, Katarzyna Cibor, Jakub Miszczuk i Mateusz Skałoń. Wystąpili oni w koszulkach „firmowych” zachęcającym do podjęcia studiów na kierunku inżynieria materiałowa z napisem „i Ty jesteś doskonałym materiałem na inżynieria! – Studiuj z nami”

Studenci prezentowali zbudowany przez siebie silnik bimetalowy pozwalający zamieniać energie cieplną na mechaniczną. Osobom bardziej dociekliwym wyjaśniali zasadę jego działania przedstawiając na monitorze symulacje MES i obliczenia rozkładów naprężeń i odkształceń bimetalu pod wpływem ciepła. Równie ciekawymi i efektownymi były doświadczenia z niskotopliwym stopem Wooda. Stoisko nasze cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych w tym dniu na płytę Rynku Krakowian. Był to jeden ze sposobów promocji naszego kierunku studiów.

Poniżej zamieszczono kilka zdjęć.