Ogłoszenia i informacje dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa


Informacja dla studentów zamawianego kierunku Inżynieria Materiałowa

Materiały do zajęć z Ochrony Środowiska Naturalnego na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa. |pdf|


Informacja dla studentów zamawianego kierunku Inżynieria Materiałowa

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w roku akademickim 2013/2014 na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa. |docx|


Informacja dla studentów zamawianego kierunku Inżynieria Materiałowa

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w roku akademickim 2012/2013 na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa. |doc|


Materiały do zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów zamawianego kierunku Inżynieria Materiałowa

Fizyka. |pdf|

Matematyka. |pdf|

Chemia. |pdf|


Informacja dotycząca praktyk studenckich.

Szczegółowe informacje w dotyczące praktyk można uzyskać na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego
zakładka Studenci/Praktyki


Ogłoszenie dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa

dotyczące podziału na specjalności

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwentów |pdf|

Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa |pdf|

Plan studiów podstawowy wraz z podziałem na specjalności |pdf|

------------------------------------------------------

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Informacja szczegółowa

obowiązuje od 2009/2010

------------------------------------------------------

CELE KSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Studia pierwszego stopnia

Informacja szczegółowa

------------------------------------------------------

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Specjalność: Inżynieria Spajania Materiałów

Informacja szczegółowa

obowiązuje od 2009/2010

------------------------------------------------------

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Specjalność: Materiały Konstrukcyjne

Informacja szczegółowa

obowiązuje od 2009/2010