Instytut Inżynierii Materiałowej

ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I GEOPOLIMERÓW
lp. imie i nazwisko adres kontakt
1 dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK Pokój: D109b (dawniej 2/9, budynek 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: jamikula@pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3450 lub 12 628 3460
2 dr hab. Janusz Jaglarz, prof. PK Pokój: D107A (dawniej 2/7 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: pujjaglar@cyfronet.krakow.pl
Telefon: 12 628 3414
3 dr inż. Józef Kłaput Pokój: D203b (dawniej 3/3 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: klaput@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3427
4 dr inż. Janusz Lisak Pokój: D203a (dawniej 3/3 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: lisak@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3425
5 dr inż. Marek Mazur Pokój: D205b (dawniej 3/5 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: marmaz@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3426
6 dr inż. Dariusz Mierzwiński Pokój: D109a
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: dariusz.mierzwinski@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3422
7 dr inż. Izabela Pietryka Pokój: D202 (dawniej 3/2 bud 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: ipietryka@pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3494
8 dr inż. Janusz Walter Pokój: A214 (dawniej 214 bud 5)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: jwalter@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3457
9 dr inż. Michał Łach Pokój: D214a (dawniej 3/14a bud 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: mlach@pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3454

KATEDRA METALURGII PROSZKÓW
lp. imie i nazwisko adres kontakt
1 Prof. dr hab. inż. Jan Kazior Pokój: D103 (dawniej 2/3, budynek 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: kazior@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3493
2 dr inż. Marek Hebda Pokój: D101b (dawniej2/1 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 34; 31-864 Kraków
E-MAIL: mhebda@pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3423
3 dr inż. Jerzy Stanisław Kowalski Pokój: D107b (dawniej 2/7 bud 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37
E-MAIL: jskowal@wp.pl
Telefon: 12 628 3448
4 dr inż. Marek Nykiel Pokój: D101a (dawniej 2/1 budynek 6 c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: mnykiel@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3421
5 dr inż. Aneta Szewczyk-Nykiel Pokój: D113a (dawniej 2/13 budynek 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: anykiel@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3492
6 mgr inż. Szymon Gądek Pokój: D213 (dawniej 3/13 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: szymon.gadek@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3461
7 mgr inż. Barbara Kozub Pokój: D213 (dawniej 3/13 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: barbara.kozub@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3461

ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
lp. imie i nazwisko adres kontakt
1 dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK Pokój: D105a (dawniej 2/5 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: stask@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3338
2 dr inż. Rafał Bogucki Pokój: D211 (dawniej 3/11 bud. 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37
E-MAIL: rbogucki@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3416
3 dr inż. Krzysztof Miernik Pokój: D211 (dawniej 3/11 bud. 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37
E-MAIL: kmiernik@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3416
4 dr inż. Ryszard Moszumański Pokój: A216 (dawniej 216 bud. 5)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: rysmos@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3462
5 dr inż. Sławomir Parzych Pokój: D113B (dawniej 2/13 bud. 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37
E-MAIL: slawomir.parzych@mech.pk.edu.pl
Telefon: +12 628 34 39
6 dr inż. Andrzej Sułkowski Pokój: A212 (dawniej 212 bud. 5)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: as.sulkowski@gmail.com
Telefon: 12 628 3455
7 dr inż. Krzysztof Zarębski Pokój: A217 (dawniej 217 bud. 5)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-630 Kraków
E-MAIL: kazar@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3490
8 mgr inż. Robert Baś Pokój: D105 b (dawniej 2/5 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: fotobas@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3452
9 dr inż. Paulina Romańska Pokój: D214b (dawniej 3/14b bud 6c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: paulina.romanska@pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3464

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
lp. imie i nazwisko adres kontakt
1 Olga Zabłocka - Bokwa Pokój: D104 (dawniej 2/4 budynek 6 c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: olga.zablocka-bokwa@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3460
2 Anna Marzec Pokój: D104 (dawniej 2/4 budynek 6 c)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: anna.marzec@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3450

PRACOWNICY TECHNICZNI
BRAK WPISÓW

DOKTORANCI
lp. imie i nazwisko adres kontakt
1 mgr inż. Helena Dębecka Pokój: D201 (dawniej 3/1 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: brak@dresu.email
Telefon: 12 628 3424

PRACOWNICY EMERYTOWANI
lp. imie i nazwisko adres kontakt
1 prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski Pokój:  
Adres: Al. Jana Pawłą II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: rhk@pk.edu.pl
Telefon:  
2 dr hab. inż. Stanisław Okoński, prof. PK Pokój: D207b (dawniej budynek 6c pok 3/16 b)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: okonski@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3436
3 dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Pokój: D207b (dawniej budynek 6c pok 3/16 b)
Adres: Al. Jana Pawła II 37
E-MAIL: pytel@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3436
4 dr hab. inż. Roman Wielgosz Pokój: D207b (dawniej budynek 6c pok 3/16 b)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków,
E-MAIL: wielgosz@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3436
5 dr hab. inż. Wojciech Wojciechowski, prof. PK Pokój:  
Adres: Al. Jana Pawła II 34; 31-864 Kraków
E-MAIL: wwojcie@mech.pk.edu.pl
Telefon:  
6 dr inż. Anna Kadłuczka Pokój:  
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864Kraków
E-MAIL: anna@mech.pk.edu.pl
Telefon:  
7 dr inż. Wacław Ptak Pokój: D109a (dawniej 2/9 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: ptak@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3412
8 dr inż. Marek Radwański Pokój: D207a (dawniej 3/7 bud. 6C)
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: mradwanski@gazeta.pl
Telefon: 12 628 3463
9 dr inż. Adam Tabor Pokój: b.d. budynek G
Adres: Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
E-MAIL: atabor@mech.pk.edu.pl
Telefon: 12 628 3747