Szczegóły o pracowniku
Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
KATEDRA METALURGII PROSZKÓW
(Kierownik Katedry)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D103 (dawniej 2/3, budynek 6c)
Telefon:
12 628 3493
Email:
kazior@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wyższej (wydział) lub instytutu, specjalność, data uzyskania tytułu lub stopnia naukowego

* magister inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgiczny, metaloznawstwo i obróbka cieplna, 1975 r.

* doktor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków, 1985 r.

* doktor habilitowany. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków, 1994 r.

* profesor nauk technicznych , Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2.09.2004 r.

Miejsce zatrudnienia i stanowisko

* 1975-1976: Huta im. Lenina; starszy mistrz

* 1976-1977 asystent stażysta, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechnika Krakowska

* 1977-1985: asystent, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechnika Krakowska

* 1986- adiunkt

* 1999 – Prof. PK

Pełnione funkcje

* od 1994 roku kierownik Zakładu Metalurgii Proszków

* 1996 – 1999 Prodziekan Wydziału Mechanicznego,

* 1999 – 2002 I z-ca Dziekana Wydziału Mechanicznego, Prodziekan Wydziału Mechanicznego

* 2002 – Prorektor PK

Znajomość języków obcych

* angielski i francuski w mowie i piśmie

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych

* American Powder Metallurgy Institute od 1994 r,

* European Powder Metallurgy Association (1994-2000) r..

Członkostwo w Komitetach Naukowych z wyboru:

* PAN - Komitet Metalurgii – członek Prezydium, Przewodniczący Sekcji Metalurgii Proszków od 2003,

* PAN - Komitet Nauki o Materiałach od 2003 r,

* Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN od 2003 r,

Członkostwo w Ogólnopolskich Komisjach z wyboru

* Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)
Współpraca Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju:

* AGH , Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

* Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materialowej

Współpraca z zagranicą

* Uniwersytet w Trento (Prof. Alberto Molinari,)

* Uniwersytet Carlos III w Madrycie,(Prof. J.M. Torralba)

* Centre National de la Recherche Scientifique w Grenoble, Profesor Yves Pauleau

Współpraca z przemysłem

* Altha Powder Metallurgy Sp. z o.o z Radomia
Konsultacje Konsultacje
Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Effect of mechanical alloying and annealing on the sintering behaviour of Astaloy CrL powders with SiC and carbon addition."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, M.Skałoń, 2013
2 "Zastosowanie dylatometrii w badaniach przemysłowych na przykładzie proszku ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, 2013
3 "Badanie zagęszczania proszku stali nierdzewnej 17-4PH podczas spiekania w próżni i w wodorze."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, 2012
4 "Infuence of SPS parameters on mictrostructure of prealloyed Astaloy CrL powders modified by silicon and grafite addition."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, K.Miernik, 2012
5 "Thermal characteristics and analysis of pyrolysis effects during the mechanical alloying process of Astaloy CrM powders."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, 2012
6 "Influence of boron on the surface microstructure on sintered AISI 316L stainless steel"; Influence of boron on the surface microstructure on sintered AISI 316L stainless steel J.Kazior, T. Pieczonka 2010
7 "Investigation of silicon alloyed astaloy CrL mixture powders by thermal analysis"; PM2010 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Florencja, Włochy; materiały konferencyjne Vol. 2 p.21 M.Hebda, J.Kazior, A. Molinari 2010
8 "Mechanical alloying of Astaloy CrL powders with silicon"; Inżynieria Materiałowa, Nr 3, Rok XXXI, str.491-494 M.Hebda, J.Kazior, 2010
9 "Sintering of aluminium with nitrided iron powder addition"; PM2010 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Florencja, Włochy; materiały konferencyjne Vol. 4 p.63 M.Hebda, J.Kazior, T. Pieczonka 2010
10 "Spiekane stale fosforowo-molibdenowe o podwyższonych właściwościach plastycznych"; Rozdział w monografii „Polska Metalurgia w latach 2006-2010”; Wyd. Komitet Metalurgii PAN; str. 260-267 J.Kazior, M. Byrdy, T. Pieczonka, 2010
11 "Wpływ kwasu stearynowego oraz procesu mechanicznego stopowania na zjawiska występujące w trakcie procesu spiekania niskostopowych proszków Astaloy CrM"; artykuł wydrukowany w formie monografii w „Polska Metalurgia w latach 2006-2010” Wyd. Komitet Metalurgii PAN; str. 251-259 M.Hebda, J.Kazior, 2010
12 "Influence of sintering temperature on impact strength of sintered Fe – Mo – P steels"; M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka 2008
13 "Postulation of a mechanism of nitrogen sintering of Aluminium"; M.Hebda, J.Kazior, T. Pieczonka, S. C. Mitchell, A. S. Wronski 2008
14 "Wykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach procesów spiekania proszków metalicznych"; M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka 2008
15 "Bainitic/austenitic dual phase sintered steels containing silicon"; M.Hebda, J.Kazior, S. Libardi, L. Girardini, A. Molinari 2007
16 "Corrosion resistance of infiltrated sintered austenitic stainless steel AISI 316L"; M.Hebda, J.Kazior, K. Gorazda 2007
17 "Dilatometric study of sintered Fe-Mo-P materials"; M.Hebda, J.Kazior, T. Pieczonka 2007
18 "Sintering behaviour and impact strength of Fe-Mo-P sintered steels"; M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka, E. Kosieniak 2007
19 "The influence of compaction pressure on the mechanical properties of infiltrated sintered austenitic stainless steel AISI 316L"; M.Hebda, J.Kazior, 2007
20 "Właściwości mechaniczne infiltrowanych spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych AISI 316L"; M.Hebda, J.Kazior, 2006
21 "Analiza czynników technologicznych decydujących o własnościach spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych, Monografia nr 164, Politechnika Krakowska"; J.Kazior, 1994