Szczegóły o pracowniku
dr inż. Marek Nykiel
KATEDRA METALURGII PROSZKÓW
(adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D101a (dawniej 2/1 budynek 6 c)
Telefon:
12 628 3421
Email:
mnykiel@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Wykształcenie, kursy i szkolenia
• magister inżynier: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, inżynieria materiałowa,
1997 r.
• doktor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, technologia maszyn, metalurgia proszków, 2002 r.
• Studium pedagogiczne dla Asystentów -2001
• Kurs Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, 2007 Certyfikat nr 8221
Miejsce zatrudnienia i stanowisko
• 1997: Zakład Porcelany Ćmielów
• 1997-1998 asystent stażysta, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali, Politechnika Krakowska
• 1998-2002: asystent, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechnika Krakowska
• 2003 - adiunkt , Zakład metalurgii Proszków, Instytut Inżynierii Materiałowej
• 2007 - Kierownik Laboratorium Analizy Termicznej, , Instytut Inżynierii Materiałowej
Nagrody i wyróżnienia
1. Wyróżnienie za osiągnięcia w pracy naukowej przez JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. R. Tadeusiewicza w roku 2001
2. Wyróżnienie za osiągnięcia w pracy naukowej przez JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. R. Tadeusiewicza w roku 2002
3. Wyróżnienie za osiągnięcia w pracy naukowej przez JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. R. Tadeusiewicza w roku 2003
4. Nagroda JM Rektora PK prof. Dr hab. inż. J. Gawlika w roku 2007
Zakres prowadzonej działalności naukowej Informacje o uzyskiwanych grantach.
1) Projekt badawczy KBN Nr 7T08D 051 14 Spiekanie stali wysokostopowych w obecności fazy ciekłej” Wykonawca, 1.04.1998-30.06.2000
2) Projekt badawczy KBN Nr 7T08D 010 17 „Wpływ boru na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Astaloy Mo”. Wykonawca 1.07.1999- 31.12.2000
3) Projekt Badawczy KBN Nr 4 T08D 038 22 „Wpływ dodatków stopowych C, B i Mn na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Fe-Cr-Mo” Wykonawca, 1.03.2002 – 31-12. 2004.
4) Projekt Badawczy KBN Nr 4 T08D 048 24 „Wytwarzanie dwufazowych spiekanych ferrytyczo-austenitycznych stali nierdzewnych „ Kierownik projektu, 15.05.2003- 14.03.2006
5) Projekt Badawczy MniSzW Nr 3 T08D 025 30 „Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo –molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych” Wykonawca13.06.2006- 12.06.2009
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - inżynieria materiałowa
- metalurgia proszków
- kompozyty metalowe
- stale nierdzewne
- analiza termiczna
- tribologia
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Marek Nykiel
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Badanie zagęszczania proszku stali nierdzewnej 17-4PH podczas spiekania w próżni i w wodorze."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, 2012
2 "Study of hydroxyapatite behaviour during sintering of 316L steel"; Archives of Foundry Engineering PAN, vol. 10, Special issue 3, str. 235-240 M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, 2010
3 "The effect of B and C addition on structure and porperties of sintered Mn-Cr-Mo steels"; Archives of Foundry Engineering PAN, vol. 10, Special issue 3, str. 241-244 M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, 2010
4 "Influence of sintering temperature on impact strength of sintered Fe – Mo – P steels"; M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka 2008
5 "Wykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach procesów spiekania proszków metalicznych"; M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka 2008
6 "Dilatometric study of sintered Fe-Mo-P materials"; Zeszyt Naukowy Ukraińskiego Uniwersytetu w Chmielnickim, Wisnik, nr.4, vol.2, str. 161-167. M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, T. Pieczonka 2007
7 "Dilatometric study of sintered Fe-Mo-P materials"; M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, T. Pieczonka 2007
8 "Sintering behaviour and impact strength of Fe-Mo-P sintered steels"; M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka, E. Kosieniak 2007