Szczegóły o pracowniku
dr inż. Wacław Ptak
PRACOWNICY EMERYTOWANI
(Adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D109a (dawniej 2/9 bud. 6C)
Telefon:
12 628 3412
Email:
ptak@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Wacław Ptak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 roku w Stoczni Rzecznej – Żegluga Krakowska w Krakowie. Od 1975 roku pracuje na Politechnice Krakowskiej, obecnie na stanowisku adiunkta dydaktyczno – naukowego w Katedrze Technologii Materiałów Instytutu Inżynierii Materiałowej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 roku na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: Właściwości mechaniczne złącz ze stali 20H12M1F spawanych metodą TIG łukiem impulsowym i Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Specjalista w zakresie inżynierii spajania o wieloletnim doświadczeniu praktycznym w zakresie budowy i eksploatacji śródlądowych jednostek pływających oraz budowy gazociągów dalekiego zasięgu. W latach 1997 – 2003 był rzeczoznawcą Bureau Veritas. W 1975 roku otrzymał od Ministra Żeglugi i Gospodarki Morskiej srebrną odznakę: Zasłużony Pracownik Morza, a w 2004 roku wyróżniony został przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich „Medalem im. Inż. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa”
Zakres prowadzonej działalności naukowej prowadzenie badań w celu określenia mechanizmu powstawania spoiny duplex podczas spawania metodą TIG i strumieniem plazmy oraz mechanizmu powstawania zgrzeiny punktowej przy spajaniu różnych materiałów inżynierskich, udział w konferencjach naukowych.
Współpraca Fabryka Elektrofiltrów w Pszczynie, TREKO-LASER w Skawinie, Zakład Obróbki Mechanicznej w Lublinie, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Instytut Badań Jądrowych w Świerku, Politechnika Warszawska w Warszawie, Politechnika Zielonogórska w Zielonej Górze, NDETEST - Warszawa
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne wykłady, seminaria i prace laboratoryjne ze spawalnictwa
Konsultacje Konsultacje

dr inż. Wacław Ptak
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "The effect of friction welding self-regulation process on weld structure and hardness"; Archiwum Odlewnictwa Vol. 10, Special Issue 3/2010, s.115 – 118; W.Ptak, 2010
2 "Łukowe mikro zgrzewanie punktowe kształtek spiekanych ze stalą nierdzewną"; Czasopismo Techniczne; zeszyt 11-M/2010 Zeszyt 24 (107) W.Ptak, 2010
3 "Metody oceny jakości wyrobów metalowych Inżynieria produkcji spawalniczej"; Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej W.Ptak, A.Tabor, 2008
4 "Nowa technika zgrzewania stopów tytanu"; Czasopismo techniczne Mechanika Nr Z - 2 W.Ptak, 2008
5 "Własności strefy cięcia materiałów porowatych"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Ptak, W.Wojciechowski, 2008
6 "Effect of additional arc on the mode of fused electrode metal transfer during MMA welding process"; Naukowyj Żurnał WISNIK Chmielnickiego Nacionalnogo Uniwersitieta 4.2007 Tom2 W.Ptak, 2007
7 "Metody poprawy jakości złączy spawanych"; Przegląd Spawalnictwa Nr 9 – 10 W.Ptak, W.Wojciechowski, 2006
8 "Wpływ wstępnego przetapiania żeliwa na jakość naprawczych napoin i spoin w odlewach"; PAN Oddział Katowice Archiwum Odlewnictwa Rok 2006, Rocznik 6, Nr21 (2/2) W.Ptak, A.Tabor, 2006
9 "Kształtowanie struktury pierwotnej spoiny przy spawaniu naprawczym odlewów z żeliwa sferoidalnego"; PAN Oddział Katowice Archiwum Odlewnictwa Rok 2004, Rocznik 4, Nr11 W.Ptak, A.Tabor, 2004