Szczegóły o pracowniku
dr inż. Andrzej Sułkowski
ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
(Adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: A212 (dawniej 212 bud. 5)
Telefon:
12 628 3455
Email:
as.sulkowski@gmail.com
Curriculum Vitae Szkoła średnia: I LO w Tarnowie, matura 1968
Studia wyższe: AGH, Wydz. Metalurgiczny, dyplom mgr inż. - 1975
Stopień naukowy: Doktor nauk technicznych, Politechnika Krakowska, Wydz. Mechaniczny – 1993, Temat pracy doktorskiej: „Wpływ pulsacji na wybrane własności prasowanych izostatycznie wyrobów z proszków”
Staże i praktyki w przemyśle:
Huta Jedność, Siemianowice Śl.
Preussag Boliden-Blei GmbH, Nordenham Niemcy
Ciągarnia rur, Zawadzkie
Huta im. Lenina, Kraków
Fabryka Śrub, Łańcut
Odbyte studia i szkolenia:
Polsko – francuskie studium ENASS/CEFFIC - z zakresu zarządzania ryzykiem
University College Dublin w Irlandii – z zakresu języka angielskiego
Akademia PARP Warszawa – z zakresu e-learningu
Praca zawodowa:
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny od 1979 i nadal (adiunkt)
Inżynierska Spółdzielnia Pracy Cermet w Krakowie, 1987 – 1991
Cenmed S.A., 1991- 1994
Edukacja Ekonomiczna Sp. z o.o., od 1999
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, od 2000.
Działalność szkoleniowa: szkolenia z zakresu DOE (Design of Experiments) - zastosowanie teorii eksperymentu w planowaniu badań oraz w analizie i wnioskowaniu statystycznym, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, dla kadry inżynierskiej, głównie firm z kapitałem zagranicznym
Działalność ekspercka: ekspert Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”
Patenty: współautor 3 patentów z zakresu metod i urządzeń technologii spieków
Wyróżnienia:
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej
Brązowy Krzyż Zasługi
Działalność społeczna:
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
Rotary Club Kraków - Wawel
Zakres prowadzonej działalności naukowej Innowacyjne metody technologii spieków, głównie z zakresu prasowania izostatycznego proszków oraz prasowania i dogęszczania elementów porowatych elastyczną przeponą, a także obróbki plastycznej, w tym pulsacyjnej, wyrobów spiekanych i litych. Rozwój nowoczesnych materiałów i technologii oraz komputerowo wspomaganych metod badawczych. Zarządzanie ryzykiem.
Współpraca Współpraca dydaktyczna z uczelniami i jednostkami spoza Politechniki Krakowskiej:
Instytut Elektrotechniki w Warszawie (wykłady na studium doktoranckim), 1997-1999
Politechnika Świętokrzyska (wykłady i seminarium dyplomowe), 2000 - 2001
Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach (wykłady i seminarium dyplomowe), 1997, 1999, 2000 – 2002
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, (wykłady), 1999 – 2002
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (seminarium dyplomowe), 2000 – 2002
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni (wykłady i seminarium dyplomowe), od 2000
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Badania doświadczalne z zakresu kształtowania własności materiałów metalowych z zastosowaniem metod planowania eksperymentu i statystycznej analizy wyników badań.
- Metody optymalizacji w procesach przetwarzania materiałów oraz wytwarzania wyrobów metalowych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Andrzej Sułkowski
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok

Brak publikacji w bazie danych.