Szczegóły o pracowniku
dr inż. Józef Kłaput
ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I GEOPOLIMERÓW
(Adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D203b (dawniej 3/3 bud. 6C)
Telefon:
12 628 3427
Email:
klaput@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae • studia AGH Wydział Metalurgiczny kierunek Fizyka metali,
• praca w Kombinacie Metalurgicznym Huta im Lenina w Nowej Hucie
• od 1979 roku praca w Instytucie Inżynierii Materiałowej PK na stanowisku asystenta, od 1994 r. na stanowisku adiunkta naukowo badawczego
Zakres prowadzonej działalności naukowej • stale kriogeniczne problem węzłowy 02.1
• stale do pracy przy podwyższonych temperaturach
• udzial w programie „Copernicus”
• stypendium Mediolan Cesie 1995 r.
• stypendium Cambridge - Department of Materials Science 2001 r.
Współpraca University of Wales Swansea
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - badania właściwości materiałów metalowych (od stali niestopowych do nadstopów) w szerokim zakresie temperatur (od ok. +5000C do -1960C) oraz ich struktury.
- zagadnienia wpływu energii cieplnej i energii mechanicznej (obróbka cieplna, przeróbka plastyczna i przeróbka cieplno-plastyczna) na strukturę i właściwości materiałów metalowych.
- badania właściwości mechanicznych materiałów metalowych małoinwazyjną metodą SPT (small punch test).
- porównywanie i monitorowanie trwałości resztkowej materiałów będących w eksploatacji metodą SPT.
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Józef Kłaput
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Studies of selected mechanical properties of nitinol-shape memory alloy"; Archives of Foundry Engineering, Vol.10, Issue 3; 2010; pages 155-158 J.Kłaput, 2010
2 "Próba ujawnienia efektu Bauschingera za pomocą niekonwencjonalnej metody Small Punch (SPT)"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 6, str. 83-89 J.Kłaput, 2009
3 "Korozja wybranych gatunków stali głębokotłocznych stosowanych na blachy karoseryjne"; Inżynieria Materiałowa nr.6 (166), str. 1021-1024 A.Kadłuczka, J.Kłaput, M.Mazur, 2008
4 "Properties of Dual Phase Metal Plates for Autobody"; Wiestnik Chmielnickowo – National. Universiteta – tom II nr. 4, str. 48-53 A.Kadłuczka, J.Kłaput, P. Bebel 2007
5 "Wybrane właściwości blachy karoseryjnej H180B"; J.Kłaput, K.Zarębski, S. Soliński 2006