Szczegóły o pracowniku
dr inż. Krzysztof Zarębski
ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
(Adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-630 Kraków, pokój: A217 (dawniej 217 bud. 5)
Telefon:
12 628 3490
Email:
kazar@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Wykształcenie:
studia wyższe techniczne 27.06.2007 Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
otwarty przewód doktorski 2002-2004 Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Uzupełniające Studia Magisterskie.
Kierunek: Inżynieria Materiałowa.
1997-2002 Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Zaoczne Studia Inżynierskie.

Praktyka zawodowa:
od 01.05.1987 r. – do chwili obecnej
miejsce pracy: Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Metaloznawstwa
do 01.11.2004 kolejno na stanowisku, technika, st. technika i specjalisty
od 01.11.2004 do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego
Patenty:
Współwłaściciel patentu PL 185910 B1: „Urządzenie do przeprowadzania próby penetracyjnej dla określania stopnia spadku właściwości mechanicznych elementów metalowych”
Zakres prowadzonej działalności naukowej Opracowane podręczniki:
1. .Diagnostyka Pojazdów Samochodowych – Budowa, eksploatacja, naprawa, Praca zbiorowa pod redakcją Tabor A., Tom III: „Materiały eksploatacyjne, odlewy w motoryzacji, tachografy, badania techniczne pojazdów, medycyna pracy”; Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
2. „Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Akwizycja danych pomiarowych”, Wyd. PK, CJ, Kraków 2007
Opracowane pomoce dydaktyczne, instrukcje i mini-skrypty:
1. „Akwizycja danych doświadczalnych z zastosowaniem torów pomiarowych wyposażonych w przetworniki analogowo – cyfrowe”, - pomoc do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Systemy komputerowego wspomagania
2. „Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzędzie do opracowania wyników statycznej próby rozciągania”, - pomoc do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Systemy komputerowego wspomagania
3. „Realizacja statycznej próby rozciągania z wykorzystaniem wspomaganego komputerowo systemu pomiarowego”, - pomoc do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Systemy komputerowego wspomagania
4. „Biblioteka obiektów środowiska programistycznego TestPoint”,- pomoc dydaktyczna do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych,
5. „Środowisko programistyczne TESTPOINT”, - pomoc dydaktyczna do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych
6. „Nowoczesne, wspomagane techniką komputerową systemy pomiarowe” - pomoc dydaktyczna do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych,
7. "Budowa komputerowego stanowiska do pomiaru i rejestracji odkształcenia próbki w próbie pełzania metali" – instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych
8. „Wyznaczanie i opis krzywej pełzania sporządzonej na komputerowo wspomaganym stanowisku ciągłego monitorowania prób pełzania metali” – instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych
9. "Wyznaczanie własności mechanicznych wybranych materiałów na podstawie statycznej próby rozciągania przeprowadzonej przy zastosowania komputerowego systemu pomiarowego oraz specjalistycznego oprogramowania"– instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych
10. "Komputerowa analiza wyników statycznej próby rozciągania" – instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych
11. "Akwizycja danych doświadczalnych z zastosowaniem torów pomiarowych wyposażonych w przetworniki analogowo - cyfrowe" -
12. "Przetwarzanie i analiza danych doświadczalnych uzyskanych z przetworników AD/DA” - instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Systemy komputerowego wspomagania
Opracowane dydaktyczne programy komputerowe:
1. DasTp – program do komputerowej akwizycji danych ze statycznej próby rozciągania,
2. ZopLab – program do akwizycji danych ze stanowiska do ćwiczeń z wytłaczania,
3. Pet 2.1 – edytor testów egzaminacyjnych.
Projektowanie i budowa nowych stanowisk laboratoryjnych:
1. Komputerowe stanowisko do akwizycji i analizy danych ze statycznej próby rozciągania metali - laboratorium Obróbki Plastycznej Instytutu Inżynierii Materiałowej,
2. Komputerowe stanowisko do akwizycji danych podczas próby wytłaczania - laboratorium Obróbki Plastycznej Instytutu Inżynierii Materiałowej
3. Komputerowo wspomagane stanowisko pomiaru stanu warstwy wierzchniej materiałów- laboratorium Obróbki Plastycznej Instytutu Inżynierii Materiałowej
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Analiza wpływu parametrów mikrostrukturalnych oraz warunków kształtowania na właściwości materiałów metalowych.
- Zagadnienia związane z obróbką plastyczną oraz cieplną: parametry procesu oraz ich wpływ na właściwości kształtowanych materiałów.
- Wyznaczanie charakterystyk materiałowych.
- Badania technologiczne.
- Komputerowe wspomaganie badań materiałowych.
- Modyfikowanie właściwości mechanicznych spieków żelaza
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Krzysztof Zarębski
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Morfologia porów w spieku PNC-60 po odkształceniu na zimno i wyżarzaniu"; Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Special Issue 3/2010, str. 269-276. K.Zarębski, 2010
2 "Plastic properties of cold-deformed iron-based sintered materials"; Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Issue 3/2010, str. 57-60 S.Okoński, A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2010
3 "The properties and microstructure of padding welds built up on the surface of forging dies"; Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Special Issue 3/2010, str. 5-10. S.Okoński, S.Pytel, K.Zarębski, J.Turek 2010
4 "Właściwości mechaniczne spieków metali po odkształceniach plastycznych i obróbce cieplnej"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK. Zeszyt 6, str. 107-114, S.Okoński, K.Zarębski, 2009
5 "The quality of parts of printing machines"; Archives of Foubdry Engineering, Vol. 8, Special Issue 1/2008, Katowice-Gliwice 2008, page. 321-326. A.Tabor, K.Zarębski, 2008
6 "Structure and mechanical properties of nodular graphite cast iron with 17%, 20% and 23% nickel"; Czasopismo naukowe; Вісник Хмельницького національного універсиmеmy №4 ‘2007, str. 24-31, Kamieniec Podolski 2007 A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2007
7 "Charakterystyka materiałowa produkcyjnego żeliwa sferoidalnego"; Archiwum Odlewnictwa Nr 22, Katowice 2006, str. 546-551 A.Tabor, K.Zarębski, K. Lewandowski, P. Putyra 2006
8 "Charakterystyka struktury białego żeliwa ciągliwego z dodatkiem magnezu"; Archiwum Odlewnictwa Nr 19, Katowice 2006, str. 371-376 A.Tabor, K.Zarębski, K. Lewandowski, P. Putyra 2006
9 "Wpływ magnezu i na strukturę i właściwości wytrzymałościowe białego żeliwa ciągliwego"; Archiwum Odlewnictwa Nr 21, Katowice 2006, Tom I, str. 335-342. A.Tabor, K.Zarębski, K. Lewandowski, P. Putyra 2006
10 "Wpływ niklu na właściwości wytrzymałościowe austenitycznego żeliwa sferoidalnego"; Archiwum Odlewnictwa Nr 18, Katowice 2006, Tom 2/2, str. 71-76, A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2006
11 "Wpływ odkształcenia plastycznego i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne porowatych spieków metali"; Archiwum Odlewnictwa Nr 21, Katowice 2006, Tom II, str. 109-116. S.Okoński, K.Zarębski, P. Putyra 2006
12 "Wpływ temperatury na właściwości mechaniczne sferoidalnego żeliwa austenitycznego o zawartości 20% niklu"; Archiwum Odlewnictwa Nr 21, Katowice 2006, Tom I, str. 327-334. A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2006
13 "Wybrane właściwości blachy karoseryjnej H180B"; Archiwum Odlewnictwa Nr 21, Katowice 2006, Tom II, str. 353-360 J.Kłaput, K.Zarębski, S. Soliński 2006