Szczegóły o pracowniku
dr inż. Dariusz Mierzwiński
ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I GEOPOLIMERÓW
(Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D109a
Telefon:
12 628 3422
Email:
dariusz.mierzwinski@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Edukacja

1991 ÷ 1996 POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ im. T. Kościuszki; Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej Kierunek Inżynieria Materiałowa
2000 Kurs Asystenta Jakości na Politechnice Krakowskiej
2000 Studium Pedagogiczne dla Asystentów; Centrum Pedagogiki i Psychologii na Politechnice Krakowskiej
2006 DOKTORAT NAUK TECHNICZNYCH na Politechnice Krakowskiej
2007 Kurs Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością na Politechnice Krakowskiej
2009 Szkolenie z zakresu „Metody wyceny znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych”; Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2009 Szkolenie w ramach projektu pt. „Cykl szkoleń dla pracowników naukowych mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
2009 Szkolenie z zakresu: „System zarządzania w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007”
2010 Studia podyplomowe: „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej”; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski; Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW
2011 Szkolenie z zakresu: Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy NAUKA-BIZNES wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm.
2011 Szkolenie z zakresu: Nowoczesne metody nauczania – plaforma MOODLE; Kurs został zrealizowany w ramach projektu: Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów.
2012 Szkolenie z zakresu: „SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec”; Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - wytwarzanie geopolimerów z materiałów odpadowych
- badania procesów zachodzących podczas geopoilmeryzacji
- badanie wpływu temperatury i ciśnienia na właściwości geopolimerów
- wytwarzanie zeolitów syntetycznych w warunkach hydrotermalnych
- obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Dariusz Mierzwiński
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Effect of cold-induced changes in physical and chemical leaf properties on the resistance of winter triticale (xTriticosecale) to the fungal pathogen Microdochium nivale"; M.Hebda, D.Mierzwiński, M. Szechynska-Hebda, P. Kuczynska, M. Mirek, M. Wedzony, A. van Lammeren, S. Karpinski 2012
2 "Properties of screen-printed modified graphite layers"; D.Mierzwiński, J.Walter, 2010
3 "Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej"; Czasopismo Techniczne D.Mierzwiński, J.Walter, 2009
4 "Laserowe modyfikacje powierzchni za pomocą twardych cząstek "; Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – JAKOŚĆ D.Mierzwiński, J.Walter, 2008
5 "Wykorzystanie nanocząstek do budowy ogniwa fotoltaicznego "; Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – JAKOŚĆ D.Mierzwiński, J.Walter, 2008
6 "Analiza zależności wyników pełzania metodą małych próbek i konwencjonalnych prób pełzania "; III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Jakość i innowacyjność w procesach wytwarzania; Archiwum Odlewnictwa; Rocznik 6, Nr 21 (1/2); str 361 ÷ 368 D.Mierzwiński, 2006
7 "Korelacja konwencjonalnej próby pełzania z metodą małych próbek "; IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna dla młodych naukowców Mechanika i Informatyka; „ВÍСНUК”, Xmeльницького національного університету 3.2006 D.Mierzwiński, 2006
8 "Zastosowanie metody SPT w diagnostyce stali żarowytrzymałych "; VIII International Science Conference New ways in manufacturing engineering D.Mierzwiński, 2006
9 "Metoda SPT alternatywą konwencjonalnej próby pełzania "; XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej; str. 695 ÷ 699 D.Mierzwiński, P. Putyra 2004
10 "Żarowytrzymałość oraz własności mechaniczne nowych gatunków stali do pracy w podwyższonych temperaturach "; XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej; str. 237 ÷ 349 D.Mierzwiński, P. Putyra 2004
11 "Stale do pracy w podwyższonych temperaturach – zastosowanie i kierunki rozwoju "; II Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni; Młodzi Inżynierowie w integracji z Unią Europejską; str. 205 ÷ 212 D.Mierzwiński, J.Walter, P. Putyra 2001
12 "Wybrane zagadnienia w energetyce współczesnej i przyszłościowej "; II Ogólnopolska Konferencja Naukowa; Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowej; tom III; str. 149 ÷ 156 D.Mierzwiński, 1999
13 "Badania diagnostyczne za pomocą techniki małych próbek "; IV Seminarium Naukowo-Techniczne; Badania materiałów na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego; str. 107 ÷ 125 R.Kozłowski, D.Mierzwiński, A. Piela 1997
14 "Laser modyfication of high-strength steels "; Proceeding of SPIE; Laser Technology V: Application in Materials Sciences and Engineering; Volum 3187; str. 27 ÷ 34 D.Mierzwiński, B. Major 1996
15 "Laser modyfication of high-strength steels "; D.Mierzwiński, B. Major 1996
16 "Struktura i własności stali stopowych 18G2, 36 HNM, 15B28H po modyfikacji laserowej "; Krzepnięcie metali i stopów, Nr 27; str. 191 ÷ 200 D.Mierzwiński, B. Major 1996