Szczegóły o pracowniku
dr inż. Izabela Pietryka
ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I GEOPOLIMERÓW
(Asystent)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D202 (dawniej 3/2 bud 6c)
Telefon:
12 628 3494
Email:
ipietryka@pk.edu.pl
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Korozja wysokotemperaturowa.
- Obróbka cieplna stali
- Badania metaloznawcze
- Badanie własności metali
Konsultacje Konsultacje

dr inż. Izabela Pietryka
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "The identification of carbide phases by XRD analysis as the method of assess the extent of the steel damage after long time in service"; Archiwum Odlewnictwa, Vol. 10, Special Issue 3/2010, s.283 – 288 J.Lisak, I.Pietryka, 2010
2 "Investigation of the pressure vessel elements after long-time work with contact in a superheated steam"; ICPVT-12 The 12th International Conference on Pressure Vessel Technology J.Lisak, I.Pietryka, 2009
3 "Struktura i własności stali chromowo-molibdenowych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 6, str. 9-16 I.Pietryka, 2009
4 "Powłoki cynkowe nakładane ogniowo na blachy ze stali niskowęglowych"; Inżynieria Materiałowa, NR 6 (166) 2008, str. 826 – 829. I.Pietryka, R. Wielgosz 2008
5 "Wykorzystanie elektrochemicznej izolacji faz dla potrzeb rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej"; Inżynieria Materiałowa NR 6 (166), str. 1054-1057 J.Lisak, I.Pietryka, 2008
6 "Dobór żeliwa na wkłady bezpiecznikowe do pras mimośrodowych"; Archiwum Odlewnictwa, r.6, nr.21, str. 79-84 Katowice I.Pietryka, R. Wielgosz 2006
7 "Wpływ struktury i własności stali chromowo-molibdenowej na zmianę współczynnika tłumienia fali ultradźwiękowej"; Inżynieria Materiałowa, NR 3 (151), str. 249-252 I.Pietryka, 2006