Szczegóły o pracowniku
dr hab. inż. Stanisław Pytel prof. PK
PRACOWNICY EMERYTOWANI
(    )
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, pokój: D207b (dawniej budynek 6c pok 3/16 b)
Telefon:
12 628 3436
Email:
pytel@mech.pk.edu.pl
Konsultacje Konsultacje
dr hab. inż. Stanisław Pytel prof. PK
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Effect of quenching on the mechanical properties of low carbon structural steel"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 91-96 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2010
2 "Precipitation of laves phase Fe2Mo type in HSLA steel with copper addition and high content of molybdenum"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 213-218 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2010
3 "The forming of high mechanical properties of low carbon copper bearing structural steel"; R.Bogucki, S.Pytel, 2010
4 "The forming of high mechanical properties of low carbon copper bearing structural steel"; Archives of Metallurgy and Materials, Volume 55, pp. 239-246 R.Bogucki, S.Pytel, 2010
5 "The influence of molybdenum on stress corrosion in ultra low carbon steels with copper addition"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 219 – 224 R.Bogucki, M.Mazur, S.Pytel, 2010
6 "The properties and microstructure of padding welds built up on the surface of forging dies"; Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Special Issue 3/2010, str. 5-10. S.Okoński, S.Pytel, K.Zarębski, J.Turek 2010
7 "Wpływ temperatury hartowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali DP"; R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2009
8 "The effect of microstructure on mechanical properties of grade e75 drill pipes"; Mat. Konf. “Inżynierowie nowej ery wobec problemów technologii I materiałów”, Lublin R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2006
9 "Effect of the ferrite-martensite microstructure on the mechanical properties of the high strength steel"; mat. konf. New trends in technology system operation, Presov Slovak Republic 20-21 October 2005 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2005
10 "Influence of molybdenum addition on microstructure-property relationship of copper bering high strength low alloy steel"; mat. konf. New trends in technology system operation, Presov Slovak Republic 20-21 October 2005 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2005