Szczegóły o pracowniku
dr inż. Krzysztof Miernik
ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
( )
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, pokój: D211 (dawniej 3/11 bud. 6c)
Telefon:
12 628 3416
Email:
kmiernik@mech.pk.edu.pl
Zakres prowadzonej działalności naukowej - materiały dla motoryzacji
- mikroskopia skaningowa
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Dyfuzja metali
- Tworzenie par dyfuzyjnych
- Nierozłączne połączenia dyfuzyjne.
- Badania podwójnych układów równowagi fazowej pod kątem zjawisk dyfuzyjnych.
- Mikroskopia elektronowa i jej wykorzystanie w technice.
- Badania stereologiczne faz powstających w wyniku procesów dyfuzyjnych.
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Krzysztof Miernik
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Infuence of SPS parameters on mictrostructure of prealloyed Astaloy CrL powders modified by silicon and grafite addition."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, K.Miernik, 2012
2 "Effect of quenching on the mechanical properties of low carbon structural steel"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 91-96 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2010
3 "Precipitation of laves phase Fe2Mo type in HSLA steel with copper addition and high content of molybdenum"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 213-218 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2010
4 "Surface studies of NiTi stamples used zygomatico-maxillo-orbital osteo-synthesis"; Engineering of Biomaterials, 2,(2010) , 96-98 K.Miernik, Z. Lekston, B. Łosiewicz, A. Winiarski, M. Jędrusik-Pawłowska, M. Kromka-Szydek 2010
5 "Wpływ temperatury hartowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali DP"; R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2009
6 "The effect of microstructure on mechanical properties of grade e75 drill pipes"; Mat. Konf. “Inżynierowie nowej ery wobec problemów technologii I materiałów”, Lublin R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2006
7 "Effect of the ferrite-martensite microstructure on the mechanical properties of the high strength steel"; mat. konf. New trends in technology system operation, Presov Slovak Republic 20-21 October 2005 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2005
8 "Influence of molybdenum addition on microstructure-property relationship of copper bering high strength low alloy steel"; mat. konf. New trends in technology system operation, Presov Slovak Republic 20-21 October 2005 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2005