Szczegóły o pracowniku
dr inż. Rafał Bogucki
ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
( )
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, pokój: D211 (dawniej 3/11 bud. 6c)
Telefon:
12 628 3416
Email:
rbogucki@mech.pk.edu.pl
Zakres prowadzonej działalności naukowej materiały na poszycia okrętów, materiały dla motoryzacji, zagadnienia mechaniki pękania.
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stopu tytanu o osnowie alfa przetwarzanych
w procesach intensywnych odkształceń plastycznych.
- Przetwarzanie stopów magnezu technikami intensywnych odkształceń plastycznych.
- Zastosowanie łączonych technik SPD w kształtowaniu mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów aluminium .
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Rafał Bogucki
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Biokompozyty na osnowie PHB z włóknami pokrzywy lub włosiem końskim"; Materiały polimerowe, str. 381- 386 R.Bogucki, P. Kuźniar, St.Kuciel 2010
2 "Effect of quenching on the mechanical properties of low carbon structural steel"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 91-96 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2010
3 "Precipitation of laves phase Fe2Mo type in HSLA steel with copper addition and high content of molybdenum"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 213-218 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2010
4 "The forming of high mechanical properties of low carbon copper bearing structural steel"; Archives of Metallurgy and Materials R.Bogucki, S.Pytel, 2010
5 "The forming of high mechanical properties of low carbon copper bearing structural steel"; Archives of Metallurgy and Materials, Volume 55, pp. 239-246 R.Bogucki, S.Pytel, 2010
6 "The influence of molybdenum on stress corrosion in ultra low carbon steels with copper addition"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 219 – 224 R.Bogucki, M.Mazur, S.Pytel, 2010
7 "The evaluation of resistance to cracking in structural steels with the use of the ASPEF method"; Archives of Metallurgy and Materials R.Bogucki, 2009
8 "Wpływ temperatury hartowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali DP"; Czasopismo Techniczne R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2009
9 "Kompozyty na osnowie skrobi wzmacniane kenafem"; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej R.Bogucki, S. Kuciel, A. Liber-Kneć, S. Zajchowski 2008
10 "Porównanie możliwości wykorzystania tufu i mączki drzewnej jako napełniacza wzmacniającego recyklaty polietylenowe"; R.Bogucki, J.Mikuła, S. Żmudka, S. Kuciel, 2008
11 "The effect of microstructure on mechanical properties of grade e75 drill pipes"; Mat. Konf. “Inżynierowie nowej ery wobec problemów technologii I materiałów”, Lublin R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2006
12 "Effect of the ferrite-martensite microstructure on the mechanical properties of the high strength steel"; mat. konf. New trends in technology system operation, Presov Slovak Republic 20-21 October 2005 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2005
13 "Influence of molybdenum addition on microstructure-property relationship of copper bering high strength low alloy steel"; mat. konf. New trends in technology system operation, Presov Slovak Republic 20-21 October 2005 R.Bogucki, K.Miernik, S.Pytel, 2005