Szczegóły o pracowniku
dr inż. Anna Kadłuczka
PRACOWNICY EMERYTOWANI
(  .)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864Kraków, pokój:  
Telefon:
 
Email:
anna@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Przebieg pracy naukowej; nazwa szkoły wyższej ( wydział ) lub instytutu, specjalność, data uzyskania tytułu naukowego
magister inżynier: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, dyplom w specjalności: obrabiarki narzędzia i technologia budowy maszyn, 1972r.
doktor: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali, w specjalności: technologia maszyn, 1982r.
Przebieg zatrudnienia: od 1.06.1972r.: jako asystent, starszy asystent naukowo – dydaktyczny a następnie adiunkt w Instytucie Materiałoznawstwa i Technologii Metali, w Zakładzie Metaloznawstwa, obecnie jako starszy wykładowca w Instytucie Inżynierii Materiałowej, w Zakładzie Materiałoznawstwa.
Zakres prowadzonej działalności naukowej Wpływ struktury na właściwości stali i stopów, stale i stopy do specjalnych zastosowań, korozja materiałów inżynierskich.
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne Wykłady, laboratoria, ćwiczenia, seminaria z zakresu:
Podstawy nauki o materiałach
Materiały inżynierskie
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
Nowoczesne stopy techniczne
Stale do specjalnych zastosowań
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Anna Kadłuczka
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Effect of segregation bands on corrosion of steel plate for ship hull"; Archives of Foundry Engineering PAN, 2010, vol. 10, Special issue 3, str.157-162 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2010
2 "The effect of deformation on stress corrosion of brass"; Archives of Foundry Engineering, Vol.10, Issue 3; 2010; pages 141-144 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2010
3 "Mechanika korozji dwufazowego tytanu w środowisku HCl "; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 6, str. 59-66 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2009
4 "Wpływ wanadu na własności korozyjne dwufazowego stopu Ti"; Czasopismo Techniczne (Mechanika), Wyd. PK, Zeszyt 6/106 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2009
5 "Korozja wybranych gatunków stali głębokotłocznych stosowanych na blachy karoseryjne"; Inżynieria Materiałowa nr.6 (166), str. 1021-1024 A.Kadłuczka, J.Kłaput, M.Mazur, 2008
6 "Computer Aided Observations of The Nickel Alloy Cutting Zone"; Proceedings of the III-rd International Seminar within The Confines of CEEPUS Proj.: Advanced Machining Technol. in Automotive Production, Kraków A.Kadłuczka, W. Zębala, G. Struzikiewicz 2007
7 "Fractographic Aspects of Stress Corrosion Cracking of Low – Alloys Steel"; Wiestnik Chmielnickowo – National. Universiteta – tom I nr.4, str. 114-118 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2007
8 "Properties of Dual Phase Metal Plates for Autobody"; Wiestnik Chmielnickowo – National. Universiteta – tom II nr. 4, str. 48-53 A.Kadłuczka, J.Kłaput, P. Bebel 2007
9 "Stress Corrosion of Induction Welding Selected Stainless Steels Grades"; Wiestnik Chmielnickowo – National. Universiteta – tom I nr.4, str. 118-123 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2007
10 "Stress Corosion Cracking (SCC) in Thick Steel Plates in „Z” Direction in See – Water Environment"; Archiwum Odlewnictwa, rocznik 6, nr.21, (1/2), str. 409 – 416, Katowice. A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
11 "The Estimation Corrosion Resistance of Selected Multicomponents Cooper Alloys"; Inżynieria Materiałowa, nr.3, (151), str. 168-169 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
12 "The Influence of Corrosion Environments on Stress Corrosion Fracture of Low – Alloys Steels"; Proc.of Int. Conf. - “ New Ways in Manufacturing Engineering 2006”, str.243-247 , 22-23 June Presov, Słowacja A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
13 "The Modern Ultra – Carbon Steels Used for Motor – Car Body"; Proc.of Int. Conf. - “ New Ways in Manufacturing Engineering 2006”, str.231-234, Presov, łowacja, 22-23 June A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
14 "„Corrosion Resistance of Multicomponents Alloys Base on Al – Mg Matrix"; Archiwum Odlewnictwa, rocznik 6, nr.21, (1/2), str. 101-106, Katowice. A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
15 "The Influence of Segregation Bands on Sea – Water Corrosion of Some Steels Grades for Ship Yard Industry"; Inżynieria Powierzchni, nr 2, str. 83-92 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2005