Szczegóły o pracowniku
dr inż. Marek Mazur
ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I GEOPOLIMERÓW
(Starszy wykładowca)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D205b (dawniej 3/5 bud. 6C)
Telefon:
12 628 3426
Email:
marmaz@mech.pk.edu.pl
Zakres prowadzonej działalności naukowej - korozja naprężeniowa w stalach
- pasmowość stali
Współpraca - AGH Kraków
- CEBEA Kraków
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Korozja stali w środowisku amoniaku.
- Badania metaloznawcze stali i części pojazdów samochodowych
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Marek Mazur
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Effect of segregation bands on corrosion of steel plate for ship hull"; Archives of Foundry Engineering PAN, 2010, vol. 10, Special issue 3, str.157-162 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2010
2 "The effect of deformation on stress corrosion of brass"; Archives of Foundry Engineering, Vol.10, Issue 3; 2010; pages 141-144 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2010
3 "The influence of molybdenum on stress corrosion in ultra low carbon steels with copper addition"; Archives of Foundry Engineering – Volume 10, pp. 219 – 224 R.Bogucki, M.Mazur, S.Pytel, 2010
4 "The use of welding techniques in protection of welding structures against corrosion"; Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) PAN, 2010, vol. 10, Special issue 3, str. 293-298 J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2010
5 "Mechanika korozji dwufazowego tytanu w środowisku HCl "; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 6, str. 59-66 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2009
6 "Wpływ wanadu na własności korozyjne dwufazowego stopu Ti"; Czasopismo Techniczne (Mechanika), Wyd. PK, Zeszyt 6/106 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2009
7 "Komputerowa symulacja procesów cieplnych zachodzących w formie odlewniczej"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, M. Wójtowicz 2008
8 "Korozja wybranych gatunków stali głębokotłocznych stosowanych na blachy karoseryjne"; Inżynieria Materiałowa nr.6 (166), str. 1021-1024 A.Kadłuczka, J.Kłaput, M.Mazur, 2008
9 "Napawanie wykańczające jako metoda ochrony przed korozją elementów z materiałów spiekanych"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2008
10 "PAD Welding as a Mean of Protection Against Corrosion"; Sowremiennyj Naucznyj Wiestnik, nr. 28 (47) 2008, str. 90-105, RusNauczKniga. Univ. Biełograd J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2008
11 "Własności strefy cięcia materiałów porowatych"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Ptak, W.Wojciechowski, 2008
12 "Fractographic Aspects of Stress Corrosion Cracking of Low – Alloys Steel"; A.Kadłuczka, M.Mazur, 2007
13 "Stress Corrosion of Induction Welding Selected Stainless Steels Grades"; Wiestnik Chmielnickowo – National. Universiteta – tom I nr.4, str. 118-123 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2007
14 "Stress Corosion Cracking (SCC) in Thick Steel Plates in „Z” Direction in See – Water Environment"; Archiwum Odlewnictwa, rocznik 6, nr.21, (1/2), str. 409 – 416, Katowice. A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
15 "The Estimation Corrosion Resistance of Selected Multicomponents Cooper Alloys"; Inżynieria Materiałowa, nr.3, (151), str. 168-169 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
16 "The Influence of Corrosion Environments on Stress Corrosion Fracture of Low – Alloys Steels"; Proc.of Int. Conf. - “ New Ways in Manufacturing Engineering 2006”, str.243-247 , 22-23 June Presov, Słowacja A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
17 "The Modern Ultra – Carbon Steels Used for Motor – Car Body"; Proc.of Int. Conf. - “ New Ways in Manufacturing Engineering 2006”, str.231-234, Presov, Słowacja, 22-23 June A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
18 "„Corrosion Resistance of Multicomponents Alloys Base on Al – Mg Matrix"; Archiwum Odlewnictwa, rocznik 6, nr.21, (1/2), str. 101-106, Katowice. A.Kadłuczka, M.Mazur, 2006
19 "The Influence of Segregation Bands on Sea – Water Corrosion of Some Steels Grades for Ship Yard Industry"; Inżynieria Powierzchni, nr 2, str. 83-92 A.Kadłuczka, M.Mazur, 2005