Szczegóły o pracowniku
dr inż. Marek Radwański
PRACOWNICY EMERYTOWANI
(Starszy wykładowca)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D207a (dawniej 3/7 bud. 6C)
Telefon:
12 628 3463
Email:
mradwanski@gazeta.pl
Curriculum Vitae 1951 – urodziłem się w Krakowie
1968 – zdałem maturę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie i pojąłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
1973 – 1975 – byłem uczestnikiem Studium Doktoranckiego z zakresu obróbki materiałów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
1974 – ukończyłem studia uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika specjalności Obrabiarki, narzędzia i technologia ogólna budowy maszyn
1975 – 1977 – zostałem zatrudniony w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Instytutu Materiałoznawstwa i technologii Budowy Maszyn na stanowisku mechanika
1977 – 1992 – pracowałem jako starszy asystent naukowo-badawczy
1991 – na podstawie rozprawy nt. „Wytłaczanie z ultradźwiękowymi pulsacjami matrycy” uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych
1992 – zostałem zatrudniony w Zakładzie Metaloznawstwa na stanowisku asystenta naukowo – dydaktycznego
1993 – 1997 – pracowałem na etacie adiunkta naukowo-dydaktycznego
1997 – nadal – pracuję na etacie starszego wykładowcy ze stopniem naukowym
Zakres prowadzonej działalności naukowej PATENTY:

1. „Hydrostatyczny węzeł łożyskowy poprzeczno-wzdłużny i jego odmiana” Wzór użytkowy nr 25215.

2. „Matryca do wytłaczania wyrobów z blachy” Patent nr 130336.

3. „Sposób plastycznego kształtowania na zimno wytłoczki piasty kołnierzowej, zwłaszcza krążnika przenośnika taśmowego” Patent nr 154830. (jako współautor)

MONOGRAFIE:

1. „Ocena materiałów hutniczych z punktu widzenia wymagań obróbki plastycznej na zimno” cz. II Blachy. Instytut Obróbki Plastycznej. Poznań 1981. (praca zbiorowa pod red. A. Turno)

Współpraca WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

1. „Modernizacja procesu tłoczenia piasty do krążników przenośników taśmowych górniczych w celu podniesienia jakości technologicznej” na zlecenie Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Krakowie. 1985-1986.

2. „Opracowanie technologii piasty kołnierzowo-stożkowej Ø100 mm krążnika oraz dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi” na zlecenie Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. 1985-1986.

3. „Opracowanie technologii tłoczenia pierścieni labiryntowych A2-2038a-5 oraz A2-2040a-5” na zlecenie Śląskiej Fabryki Urządzeń Górniczych „Montana” w Katowicach. 1986.

4. „Technologia tłoczenia tulejki amortyzatora A1-3438b-4” na zlecenie Śląskiej Fabryki Urządzeń Górniczych „Montana” w Katowicach. 1987.

5. „Nadzór autorski nad wdrożeniem technologii tłoczenia pierścieni labiryntowych A2-2038a-5 i A2-2040a-5” na zlecenie Śląskiej Fabryki Urządzeń Górniczych „Montana” w Katowicach. 1989.

6. „Modyfikacja procesu technologicznego piasty Gwarek 102,5 pod kątem uzyskania podwyższonej dokładności wymiarowo-kształtowej, umożliwiającej prawidłowe osadzenie łożyska 6204” na zlecenie Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Krakowie. 1990-1991.
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Marek Radwański
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "The composites with short fibers based on polyamide from renewable sources for elements of external fixation system"; Engineering of Biomaterials 12/2011, pp.116-119 M.Radwański, Sroka M., Pyko G., 2011