Szczegóły o pracowniku
dr inż. Ryszard Moszumański
ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
(adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: A216 (dawniej 216 bud. 5)
Telefon:
12 628 3462
Email:
rysmos@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae W Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym uzyskany tytuł zawodowy magistra inżyniera w 1974 r. i stopień naukowy doktora w 1983 r.; ukończone Studium Podyplomowe w zakresie: „Międzynarodowy System Zapewnienia Jakości w Zakładach Przemysłowych wg Norm ISO” w 1995 r. i kurs z zakresu akredytacji laboratoriów badawczych wg ISO 45000 w 1996 r.; odbyte staże zawodowe i naukowe w kraju oraz Białorusi; Chinach; Meksyku (dwukrotnie); Holandii; Niemczech (czterokrotnie); Francjił laureat Honorowego Medalu im. Tadeusza Sendzimira nr 88 za dorobek wynalazczy w 2000 r., członkostwo w Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów; Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Polskim Towarzystwie Tribologicznym, Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Zakres prowadzonej działalności naukowej - W zakresie technologii maszyn: opracowanie podstaw teoretycznych procesów prasowania pulsacyjnego materiałów sypkich; opracowanie koncepcji, budowa i badania prasy pulsacyjnej PXP do wyrobów z proszków, opracowanie materiałów magnetycznych odpornych na obciążenia dynamiczne i termiczne, badanie metod pulsacyjno – termicznego prasowania materiałów sypkich i przetwórstwa spieków, rozwój konstrukcji polskich pras PXP do zagęszczania proszków i przetwórstwa spieków oraz technologii wyrobów z nowych materiałów formowanych w silnym polu magnetycznym lub w podwyższonej temperaturze, wdrożenie dynamicznego wzbudnika dwustronnego działania z generatorem obrotowym o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych, magnesów stałych do pracy w podwyższonych temperaturach, stopów srebra odpornych na korozję do celów elektronicznych, dwuwarstwowych kształtek metalowo – ceramiczne, magnetyzerów cieczy hydraulicznych z magnesami trwałymi, dokładnych kształtek z materiału typu alnico o podwyższonej gęstości oraz współpraca przy badaniach technologie walcowania i nagniatania gwintów wewnętrznych oraz konstrukcje głowic rolkowych do ich realizacji.
- W zakresie sprzęty medycznego: wdrożenie inplantów kręgosłupa i aparatów Ilizarowa oraz badania bezprzewodowych systemów pomiarowych do wspomagania procesu leczenia przy korekcji i wydłużaniu kończyn metodą Ilizarowa w warunkach klinicznych, a także zautomatyzowanych stacji pomiarowo-kontrolnych sterylizacji chemicznej.
- W zakresie gospodarki odpadami przemysłu maszynowego:badania eksploatacyjne wyparki próżniowej i rozwój konstrukcji wyparek dynamicznych z odzyskiem ciepła, opracowanie koncepcji usuwania związków kadmu i fluorków ze ścieków przemysłowych, badania procesu utylizacji solanek i szlamów pogalwanicznych i optymalizacja gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i odpadami w przemyśle.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych oraz 16 patentów i wzorów użytkowych polskich i zagranicznych, w tym europejski i amerykański
Współpraca Politechnika Rzeszowska, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy - Radom, Instytut Zaawansowanych Technologii - Kraków, WSK „PZL Rzeszów”, MIFAM – Milanówek, Magnesy Baildon – Katowice, Węgliki Spiekane Baildonit – Katowice, Treko Laser – Skawina, Zakład Mechaniczny Steinhof – Tarnów, CHEMOBUDOWA Kraków, Korporacja VIP Rzeszów, NOT O/Rzeszów i inne
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Obróbka Plastyczna
- Metody Optymalizacji w Materiałoznawstwie
- Ergonomia
- Ekonomika Materiałów
- Ekonomika Produkcji
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Ryszard Moszumański
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Modelling of loose material particles behaviour in chaotic and ordered state"; Konferencja ProTechMa’2012, Transfer inovácií XX/2012, Herlany R.Moszumański, 2012
2 "Нові концепції преси формування імпульсів сипучих матеріалів"; Konferencja naukowo-techniczna Chmielnicki R.Moszumański, A.Tabor, Кнапiк C. 2011
3 "Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna kształtowania dokładnych kół zębatych z prasowanych i spiekanych metalicznych materiałów sypkich"; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej R.Moszumański, 2009
4 "Badanie właściwości metalicznych materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK. Zeszyt 6, str. 28-38, R.Moszumański, S.Okoński, A.Tabor, 2009
5 "Elaboración de meteriales resbaladizos y sus investigaciones tribologicas"; IBEROAMERYKAŃSKI KONGRES INŻYNIERII MECHANICZNEJ R.Moszumański, A.Tabor, Z. Haduch, W. Piekoszewski, M. Szczerek 2009
6 "Design and technology of making stampings with rolled threads"; 17th International scientific and technical conference “DESIGN AND TECHNOLOGY OF DRAW PIECES AND DIE STAMPINGS” s.31-32 R.Moszumański, 2008
7 "Konstrukcje i technologie wyprasek z otworem z walcowanym gwintem"; R.Moszumański, S.Okoński, 2008
8 "Flat slide elements for operation at elevated temeratures made from iron-graphite mixtures and from cast iron"; Polsko Ukraińska Konferencja Naukowa pt. ROZWÓJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Tom II, s.239-244 R.Moszumański, 2007
9 "New applications of slide bearings fabricaded from cast bronzes and powder compositions"; Polsko Ukraińska Konferencja Naukowa pt. ROZWÓJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA Tom II, s.233-238 R.Moszumański, 2007
10 "Jakość technologiczna i użytkowa prasowanych i odlewanych części maszyn przeznaczonych do kontaktu z żywnością"; ARCHIWUM ODLEWNICTWA, rocznik 6, nr 21/2, s. 383-389 R.Moszumański, 2006
11 "Struktura części maszyn o złożonym kształcie z prasowanych proszków żelaza"; Koszyce, Acta Mechanica Slovaca, 2B, s.241-246 R.Moszumański, 2006
12 "Hydrodynamiczne wzbudniki drgań z generatorami obrotowymi do badań dynamicznych materiałów i konstrukcji"; PROBLEMY EKSPLOATACJI nr 59, s. 213-223 R.Moszumański, 2005
13 "Nowe materiały magnetyczne do budowy czujników zużycia przekładni zębatych"; Stare Jabłonki, X KONGRES EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, s.391-340 R.Moszumański, Stanek A. 2005
14 "Wpływ ciśnienia prasowania i temperatury spiekania na zużycie ścierne spieków WC-CO"; TRIBOLOGIA nr 202, s 243-254 R.Moszumański, Plewniak K. 2005
15 "Transfer technologii pulsacyjnego prasowania materiałów sypkich na prasach PXP1.00"; Konferencja Naukowa: JAKOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I TRANSFER TECHNOLOGII W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW R.Moszumański, 2004