Szczegóły o pracowniku
dr inż. Jerzy Stanisław Kowalski
KATEDRA METALURGII PROSZKÓW
(Adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, pokój: D107b (dawniej 2/7 bud 6c)
Telefon:
12 628 3448
Email:
jskowal@wp.pl
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne 1. Zagadnienia technologiczne związane z technologią odlewania
a. Koncepcje procesów odlewania
b. Procesy kształtowania struktury odlewu
c. Nowoczesne technologie odlewania
2. Stopy metali
a. Właściwości i struktura odlewów
b. Nowe stopy odlewnicze
3. Materiały i masy formierskie
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Jerzy Stanisław Kowalski
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Bell founding – the past and the present"; Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) PAN, 2010, vol. 10, issue 3; str. 167-170 J.Kowalski, W.Wojciechowski, M. Cebulak 2010
2 "The use of welding techniques in protection of welding structures against corrosion"; Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) PAN, 2010, vol. 10, Special issue 3, str. 293-298 J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2010
3 "Thermal aspects of temperature transformations in silica sand"; Archives of Foundry Engineering PAN; vol. 10, issue 3; str.111-114 J.Kowalski, 2010
4 "Komputerowa symulacja procesów cieplnych zachodzących w formie odlewniczej"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, M. Wójtowicz 2008
5 "Napawanie wykańczające jako metoda ochrony przed korozją elementów z materiałów spiekanych"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2008
6 "PAD Welding as a Mean of Protection Against Corrosion"; Sowremiennyj Naucznyj Wiestnik, nr. 28 (47) 2008, str. 90-105, RusNauczKniga. Univ. Biełograd J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2008
7 "Własności strefy cięcia materiałów porowatych"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Ptak, W.Wojciechowski, 2008
8 "Wpływ przemian polimorficznych kwarcu na właściwości syntetycznych mas formierskich"; Konferencja międzynarodowa; Kamieniec Podolski, Ukraina J.Kowalski, 2007
9 "Prognozowanie właściwości syntetycznych mas formierskich w oparciu o wybrane parametry materiałów formierskich"; Archiwum Odlewnictwa PAN, rocznik 2006, nr 21 (1/2), str. 479-486 J.Kowalski, 2006