Szczegóły o pracowniku
dr hab. inż. Wojciech Wojciechowski prof. PK
PRACOWNICY EMERYTOWANI
( )
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 34; 31-864 Kraków, pokój:  
Telefon:
 
Email:
wwojcie@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Ukończenie Wydziału Mechanicznego PK 1967
01.10.1966. – 31.04.1968. Inspektor KT „Chemobudowa Kraków”
01.04.1968. – Politechnika Krakowska – asystent, 01.10.1970. – st. asystent, 01.03.1976 – adiunkt, 01.10.2006. profesor nzw. PK
1984 – 1985 – inspektor nadzoru Rafineria Lome w Togo
1988 – 1989 – inspektor nadzoru Rafineria Kaduna Nigeria
Rzeczoznawca Zespołu SIMP z zakresu "Spawalnictwo i łączenie nierozłączne" oraz "Metody kontroli jakości materiałów".
Certyfikat Kompetencji Inżyniera Spawalnika wg normy europejskiej PN-EN 45013 wydany przez European Federation for Welding, Joining and Cutting oraz Ośrodek
Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, potwierdzony przez Polskie
Centrum Badań I Certyfikacji.
Zakres prowadzonej działalności naukowej Tematyka prac badawczych dotyczy: badań własności materiałów oraz zachowania się materiałów konstrukcyjnych podczas procesów spawania i zgrzewania, oceny spawalności i optymalizacji technologii spawania stali, zagadnień związanych z regeneracją części maszyn metodami spawalniczymi , napawalnością stali, metaloznawczych podstaw procesów regeneracji, technologii regeneracji, wpływu obróbki cieplnej na jakość napoin; badań własności warstw nakładanych metodami spawalniczymi; wpływu parametrów napawania na zużycie ścierne powierzchni napawanych.
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne wykłady, projekty, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia, seminaria, prace przejściowe i dyplomowe, praktyki programowe.
Konsultacje Konsultacje
dr hab. inż. Wojciech Wojciechowski prof. PK
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Bell founding – the past and the present"; Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) PAN, 2010, vol. 10, issue 3; str. 167-170 J.Kowalski, W.Wojciechowski, M. Cebulak 2010
2 "The use of welding techniques in protection of welding structures against corrosion"; Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa) PAN, 2010, vol. 10, Special issue 3, str. 293-298 J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2010
3 "Badania symulacyjne cykli cieplnych"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 6, str. 21-25 W.Wojciechowski, R. Kolbusz, 2009
4 "Aspekty technologiczne wykonania instalacji lng z uwagii na trwałość i odporność korozyjną "; Sovremiennyj naucznyj viestnik; Ukraina No 16(42) 2008, s. 5 – 15. W.Wojciechowski, 2008
5 "Komputerowa symulacja procesów cieplnych zachodzących w formie odlewniczej"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, M. Wójtowicz 2008
6 "Napawanie wykańczające jako metoda ochrony przed korozją elementów z materiałów spiekanych. "; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EDUKACJA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - JAKOŚĆ” W.Wojciechowski, 2008
7 "Napawanie wykańczające jako metoda ochrony przed korozją elementów z materiałów spiekanych"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2008
8 "Ochrona przed korozją na drodze napawania"; Sovremiennyj naucznyj viestnik; No 21 (47) 2008, s. 90 – 105. W.Wojciechowski, 2008
9 "PAD Welding as a Mean of Protection Against Corrosion"; Sowremiennyj Naucznyj Wiestnik, nr. 28 (47) 2008, str. 90-105, RusNauczKniga. Univ. Biełograd J.Kowalski, M.Mazur, W.Wojciechowski, 2008
10 "Wpływ energii liniowej spawania na poziom jakości złączy ze stali l480 mb po obróbce termomechanicznej "; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EDUKACJA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - JAKOŚĆ” W.Wojciechowski, 2008
11 "Własności strefy cięcia materiałów porowatych "; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EDUKACJA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - JAKOŚĆ” W.Wojciechowski, 2008
12 "Własności strefy cięcia materiałów porowatych"; Mat. konferencyjne; konferencja: „Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości”; Ustroń J.Kowalski, M.Mazur, W.Ptak, W.Wojciechowski, 2008
13 "Metody poprawy jakości złączy spawanych"; W.Ptak, W.Wojciechowski, 2006