Szczegóły o pracowniku
dr inż. Marek Hebda
KATEDRA METALURGII PROSZKÓW
(Adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 34; 31-864 Kraków, pokój: D101b (dawniej2/1 bud. 6C)
Telefon:
12 628 3423
Email:
mhebda@pk.edu.pl
Curriculum Vitae Zatrudnienie

2007-obecnie Adiunkt naukowo-dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej, Laboratorium Analizy Termicznej

2006-obecnie Kierownik ds. Jakości w Laboratorium Analizy Termicznej

2006-2007 Asystent naukowo-dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej,
Laboratorium Analizy Termicznej

2007-obecnie Opiekun studenckiego koła naukowego „Spawalników, Odlewników i Metalurgii Proszków”

Wykształcenie

2002 Magister Inżynier Studia na Politechnice Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, Kierunek: Inżynieria Materiałowa, Specjalność: Materiały Konstrukcyjne
Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ manganu na kształtowanie się mikrostruktury w spiekanych stalach ferrytycznych”
Wyróżnienie Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

2007 Doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Materiałowej Studia Środowiskowego Studium Doktoranckiego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ infiltracji na właściwości spiekanej austenitycznej stali nierdzewnej”

Wykształcenie dodatkowe

2008 Ukończone studium pedagogiczne dla asystentów
2007 Asystent Systemu Zarządzania Jakością Certyfikat PCBC S.A nr 8214
2003-2004 Studium podyplomowe Politechniki Krakowskiej, Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych: "Ekspertyza Wypadku Drogowego"

Wyróżnienia

2008 - Opieka naukowa nad studentem, który zajął III miejsce na uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w czerwcu 2008r. za prowadzone badania i wygłoszony referat na temat: „Prezentacja programu służącego do analizy widm produktów gazowych zarejestrowanych za pomocą kwadrupolowego spektrometru masowego (QMS) sprzężonego z termowagą (TG) z jednoczesnym pomiarem ciepła reakcji (DTA)”.
2002 - Wyróżnienie nadane przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej za wykonaną pracę magisterską pt.: „Wpływ manganu na kształtowanie się mikrostruktury w spiekanych stalach ferrytycznych”
Zakres prowadzonej działalności naukowej Uczestnictwo w projektach naukowych

2006–2009 projekt KBN nr 3 T08D 025 30, kierownik: Prof. dr hab. Jan Kazior
„Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo - molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych”
realizacja: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
rola: wykonawca

2007 – 2008 projekt KBN nr 1262/T02/2007/32, kierownik: Prof. dr hab. Jan Kazior
„Wpływ infiltracji na właściwości spiekanej austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L”
realizacja: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
rola: wykonawca

2002 – 2004 projekt KBN nr 4 T08D 038 22, kierownik: Prof. dr hab. Jan Kazior
„Wpływ dodatków stopowych C, B i Mn na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spieku Fe-Cr-Mo”
realizacja: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
rola: wykonawca

Zainteresowania naukowe

• Analiza termiczna: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), różnicowa analiza termiczna (DTA), analiza termograwimetryczna (TG),
• Synteza materiałów wytwarzanych na drodze metalurgii proszków oraz ich właściwości w aspekcie strukturalnego i funkcjonalnego zastosowania,
• Fizyczna i mechaniczna metalurgia stopów metali oraz kompozytów,
• Nowe technologie zagęszczania materiałów proszkowych: Spark Plasma Sintering, Selective Laser Sintering, Metal Injection Moulding.
Współpraca Politechnika Białostocka,
Włochy - Uniwersytet w Trento Faculty of Engineering, Department of Materials Engineering and Industrial Technologies in Microstructure and Metallurgy Laboratory, AGH Kraków,
Wielka Brytania –University of Bradford
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - materiały kompozytowe i gradientowe, wytwarzanie i badanie ich właściwości
- wytwarzanie i analiza właściwości materiałów otrzymanych w procesie FSW
- analiza efektu pamięci kształtu
- badanie procesu spiekania i/lub właściwości metodami analizy termicznej
- wytwarzania i analiza filtrów
- analiza właściwości powłok utlenianych plazmowo
- zastosowanie pomiarów spektrofotometrycznych do oceny odporności materiałów spiekanych
- ocena właściwości wytrzymałościowych metodami nieniszczącymi
- analiza materiałów wytworzonych technologią addytywną
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Marek Hebda
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Effect of mechanical alloying and annealing on the sintering behaviour of Astaloy CrL powders with SiC and carbon addition."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, 2013
2 "Zastosowanie dylatometrii w badaniach przemysłowych na przykładzie proszku ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, 2013
3 "Badanie zagęszczania proszku stali nierdzewnej 17-4PH podczas spiekania w próżni i w wodorze."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, A.Szewczyk-Nykiel, 2012
4 "Effect of cold-induced changes in physical and chemical leaf properties on the resistance of winter triticale (xTriticosecale) to the fungal pathogen Microdochium nivale"; M.Hebda, D.Mierzwiński, M. Szechynska-Hebda, P. Kuczynska, M. Mirek, M. Wedzony, A. van Lammeren, S. Karpinski 2012
5 "Infuence of SPS parameters on mictrostructure of prealloyed Astaloy CrL powders modified by silicon and grafite addition."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, K.Miernik, 2012
6 "Thermal characteristics and analysis of pyrolysis effects during the mechanical alloying process of Astaloy CrM powders."; S.Gądek, M.Hebda, J.Kazior, 2012
7 "Investigation of silicon alloyed astaloy CrL mixture powders by thermal analysis"; PM2010 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Florencja, Włochy; materiały konferencyjne Vol. 2 p.21 M.Hebda, J.Kazior, A. Molinari 2010
8 "Mechanical alloying of Astaloy CrL powders with silicon"; Inżynieria Materiałowa, Nr 3, Rok XXXI, str.491-494 M.Hebda, J.Kazior, 2010
9 "Sintering of aluminium with nitrided iron powder addition"; PM2010 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Florencja, Włochy; materiały konferencyjne Vol. 4 p.63 M.Hebda, J.Kazior, T. Pieczonka 2010
10 "Wpływ kwasu stearynowego oraz procesu mechanicznego stopowania na zjawiska występujące w trakcie procesu spiekania niskostopowych proszków Astaloy CrM"; artykuł wydrukowany w formie monografii w „Polska Metalurgia w latach 2006-2010” Wyd. Komitet Metalurgii PAN; str. 251-259 M.Hebda, J.Kazior, 2010
11 "Influence of sintering temperature on impact strength of sintered Fe – Mo – P steels"; World Congress on Powder Metallurgy and Particulate Materials, 8-12 lipiec 2008, Waszyngton, USA M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka 2008
12 "Postulation of a mechanism of nitrogen sintering of Aluminium"; World Congress on Powder Metallurgy and Particulate Materials, 8-12 lipiec 2008, Waszyngton, USA. M.Hebda, J.Kazior, T. Pieczonka, S. C. Mitchell, A. S. Wronski 2008
13 "Wykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach procesów spiekania proszków metalicznych"; V Szkoła Analizy Termicznej SAT`08 M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka 2008
14 "Bainitic/austenitic dual phase sintered steels containing silicon"; Euro PM2007 Congress and Exhibition, 15-17 październik 2007 Toulouse, Francja, materiały konferencyjne: Vol.1, str. 21-26. M.Hebda, J.Kazior, S. Libardi, L. Girardini, A. Molinari 2007
15 "Corrosion resistance of infiltrated sintered austenitic stainless steel AISI 316L"; III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne Materiały i Technologie w Budowie i Eksploatacji Maszyn” 6-8 wrzesień 2007, Kamieniec Podolski – Ukraina, Tom 2, str. 168-174 M.Hebda, J.Kazior, K. Gorazda 2007
16 "Dilatometric study of sintered Fe-Mo-P materials"; Nowoczesne Materiały i Technologie w Budowie i Eksploatacji Maszyn” 6-8 wrzesień 2007, Kamieniec Podolski – Ukraina, Tom 2, str. 161-167 M.Hebda, J.Kazior, T. Pieczonka 2007
17 "Sintering behaviour and impact strength of Fe-Mo-P sintered steels"; Euro PM2007 Congress and Exhibition, 15-17 październik 2007 Toulouse, Francja, materiały konferencyjne: Vol.1, str. 163-168 . M.Hebda, J.Kazior, M.Nykiel, T. Pieczonka, E. Kosieniak 2007
18 "The influence of compaction pressure on the mechanical properties of infiltrated sintered austenitic stainless steel AISI 316L"; Euro PM2007 Congress and Exhibition, 15-17 październik 2007 Toulouse, Francja, materiały konferencyjne: Vol.1, str. 79-84. M.Hebda, J.Kazior, 2007
19 "Właściwości mechaniczne infiltrowanych spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych AISI 316L"; III Krajowa Konferencja Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, 28 maj - 1 czerwiec 2006. Międzyzdroje, Inżynieria Materiałowa Nr 3, p. 170-173 M.Hebda, J.Kazior, 2006
20 "Infiltracja materiałów spiekanych w procesie SLS"; Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych SNOE, materiały konferencyjne: Zeszyt nr11 M.Hebda, D. Wyszyński, P. Lipiec 2005