Ciekawostki o Inżynierii Materiałowej

Inżynieria Materiałowa
http://www.uczelnie.info.pl

Do podstawowych zadań inżynierii materiałowej należy: organizowanie i prowadzenie badań nad własnościami fizykomechanicznymi materiałów i tworzyw konstrukcyjnych oraz projektowanie technologii procesów modyfikacji tych własności dla poprawy ich cech użytkowych.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

Najważniejsza w tym zawodzie jest spostrzegawczość. Nie mniej ważne są także następujące cechy: ostrość wzroku i słuchu, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Poza tym niezbędne pozostają również: uzdolnienia matematyczne i techniczne, dobra pamięć rozumowanie logiczne oraz wyobraznia przestrzenna.

Inżynierię materiałową można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na inżynierii materiałowej:

 • mechanika z wytrzymałością materiałów
 • podstawy nauki o materiałach
 • metody i techniki określania właściwości jakości materiałów
 • technologie wytwarzania materiałów
 • materiały i tworzywa
 • termodynamika
 • podstawy projektowania
Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności inżynieria powierzchni:

 • informatyczne modele technologii metalurgicznych
 • komputerowa symulacja wzrostu warstw wierzchnich i powłok
 • korozja i ochrona przed korozją
 • przemiany fazowe w metalach i stopach
 • technologie otrzymywania warstw wierzchnich materialów
 • chemiczne i spektralne metody analityczne
Absolwenci inżynierii materiałowej najczęściej znajdują zatrudnienie w:

 • działach produkcji wytwarzających materiały
 • działach doradztwa technicznego w zakresie transferu materiału i technologii
 • dużych jednostkach naukowych
 • zakładach przemysłowych


czytaj więcej »