Kwalifikacje Absolwenta:

Wiedza i umiejętności, jakie nabywają nasi Studencie pozwala im na prowadzenie prac w zakresie:

 • wspomagania projektowania materiałów, procesów technologicznych oraz badań doświadczalnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • doradztwa techniczno – ekonomicznego w zakresie doboru i badań własności materiałów inżynierskich.
 • zarządzania zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia badań struktury i własności materiałów inżynierskich przy pomocy nowoczesnej aparatury i różnorodnych metod, jak na przykład:
  • mikroskopia optyczna i elektronowa
  • mikroanaliza rentgenowska
  • dylatometria
  • analiza termiczna
 • projektowania własności materiałów,
 • projektowania technologii w zakresie:
  • odlewnictwa
  • metalurgii proszków
  • obróbki plastycznej
  • spawalnictwa
  • obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

czytaj więcej »