Możliwości zatrudnienia Absolwentów:

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo – rozwojowym przemysłu,
 • jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów technologicznych oraz wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • jednostkach odbioru technicznego materiałów i urządzeń oraz jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach edukacyjnych i administracyjnych, wymagających wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i ogólnej wiedzy inżynierskiej
 • wyższych uczelniach technicznych, instytutach naukowo - badawczych oraz i innych ośrodkach badawczo – rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • biurach projektujących procesy technologiczne oraz zarządzających produkcją,
 • w firmach wykorzystujących systemy informatyczne i komputerowego wspomagania badań doświadczalnych,
 • innych...

czytaj więcej »