Strona główna Informacje o studiach Dokumenty do pobrania  

Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
informuje o:

Naborze na studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 zamierzamy uruchomić kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE obejmują trzy semestry nauki. Program studiów opiera się na wytycznych International Institute of Welding - IAB-252r1-11. Kończą się egzaminem przeprowadzanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dokumenty na studia podyplomowe należy składać osobiście* lub listownie:
Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, i piętro, pok. D104
31-864 Kraków
(*w godzinach 8:00-14:00, od poniedziałku do piątku)

Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
dr inż. Sławomir Parzych
email: slawomir.parzych@mech.pk.edu.pl
tel.: (+48-12) 628-34-39
tel. kom. 503778141
Sekretariat
email: m2-iwe@mech.pk.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne (załączniki do regulaminu rekrutacji [Dokumenty do pobrania]):

  1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresie spawalnictwa [Dokumenty do pobrania]

  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych technicznych zgodnych z wymaganymi **

  3. CV i list motywacyjny

  4. Kopia ostatniej strony indeksu lub kopię suplementu do dyplomu z tematem pracy dyplomowej potwierdzone za zgodność z oryginałem.

  5. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i uzyskanie dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika - I/EWE [Dokumenty do pobrania]

**inżynier po min. 3,5 roku studiów I stopnia na kierunkach zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem:
- „mechaniki” dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna,

- „budowy statków” dla kierunków studiów: Oceanotechnika,
- „metalurgii” dla kierunków studiów: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa,
- „elektryki” dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka,
- „inżynierii lądowej i wodnej” dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska.


aktualizacja 27.06.2017 r