Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W Katedrze Technologii Materiałów prowadzone są zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) głównie na kierunku studiów Inżynieria Materiałowa oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Ponadto w ostatnim okresie wykonano kilkanaście prac dyplomowych.

 

Materiały do zajęć

Spawalnictwo Odlewnictwo Metalurgia proszków