"Aby opisać całą sztukę odlewniczą, w każdym szczególe, mówię, że dla wszystkich tych czynności na początku, pośrodku i na końcu konieczny jest największy wysiłek, zarówno umysłu, jak i ciała. Naprawdę, wysiłki te są podejmowane z przyjemnością, ponieważ wiążą się z nadzieją na nowość, wytworzoną przez wielkość sztuki i oczekiwaną z niecierpliwością, zwłaszcza gdy artysta widzi, że jest to dzieło przyjemne i sprawiające radość nawet ludziom nieobeznanym. W efekcie, jakby schwytany w pułapkę, nie może on opuścić miejsca tej roboty".

(V. Biringuccio, "De la Pirotechnia" 1540 r.)

 

Przez odlewnictwo rozumieć należy naukę, przemysł, rzemiosło lub sztukę. Jest ono nauką wtedy, gdy zajmuje się badaniem procesów kształtowania i otrzymywania odlewów. Jest przemysłem wówczas, gdy produkuje masowo części maszyn i przedmioty (wyroby) powszechnego użytku. Jest rzemiosłem, gdyż wymaga odpowiednich kwalifikacji od pracowników zatrudnionych w procesach produkcji, odlewów, a sztuką jest dlatego, że przez odlewanie można otrzymywać przedmioty nie tylko o technicznej użyteczności, ale również piękne w kształcie i bogate w ozdoby; bardzo często są to dzieła sztuki o dużej wartości artystycznej

(Z. Godlewski "Modelarstwo" Cz. I., PWSZ W-wa 1963)

 

Materiały do zajęć

Materiały Pomocnicze