Kadrę Spawalnictwa stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadający także duże doświadczenie inżynierskie, o średnim stażu pracy w zakresie spawalnictwa około 30 lat. Pomimo tego pracownicy  Spawalnictwa ustawicznie aktualizują i pogłębiają swoją wiedzę i nadal podnoszą kwalifikacje.

Posiadana baza laboratoryjna i wyposażenie technologiczne pozwalają prowadzić zajęcia dydaktyczne i prace naukowo-badawcze dotyczące technologii spawalniczych – spawania, napawania, zgrzewania, a także badań połączeń spajanych, materiałów konstrukcyjnych na konstrukcje spawane, spawalniczych materiałów dodatkowych, zarówno metodami nieniszczącymi, niszczącymi i metalograficznymi. Laboratorium  posiada również możliwości prowadzenia badań charakterystyk urządzeń spawalniczych i spawalniczego oprzyrządowania technologicznego. Unikalnym stanowiskiem badawczo-dydaktycznym jest symulator cykli cieplnych spawania sprzężony z opracowanym (w Zakładzie Spawalnictwa) oprogramowaniem komputerowym – MAT-SPAW (autor – dr hab. inż. Janusz Mikuła) - pozwalającym na dokonywanie analiz zmian struktur i właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych pod wpływem spawalniczych cykli cieplnych.

 

Materiały do zajęć