Katedra Technologii Materiałów jest jednostką dydaktyczno-naukową Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, która kształci studentów zgodnie z uznanymi standardami nauczania, oraz umożliwia im zapoznanie się z nowymi technologiami.
Opierając się na doświadczeniach naukowo-badawczych zdobytych zarówno w kraju jak i za granicą, nasi pracownicy gwarantują wysoki standard kształcenia.

Nieustanny rozwój naszej kadry, oraz miła atmosfera sprzyja prowadzonym przez nas pracom naukowym.

 

Katedra Technologii Materiałów powstała w 2007 roku w wyniku połączenia Pracowni Odlewnictwa z Zakładem Metalurgii Proszków i Zakładem Spawalnictwa.

 

Szczypta historii z 50-lecia istnienia Zakładu Spawalnictwa.  

Jako datę rozpoczęcia w Krakowie działalności dydaktycznej w zakresie spawalnictwa na poziomie akademickim przyjmujemy dzień 5 lipca 1945 r. W tym dniu, późniejszy założyciel Zakładu Spawalnictwa – prof. Dominik Syryjczyk, wygłosił dla studentów Wydziałów Politechnicznych AGH pierwszy wykład nt. „Spawanie i cięcie metali”. W ramach kształtowania struktury organizacyjnej Politechniki Krakowskiej w roku 1954 utworzony został oficjalnie na Wydziale Mechanicznym Zakład Spawalnictwa, który do roku 1963 działał przy Katedrze Obrabiarek, a następnie został przeniesiony do nowotworzonej Katedry Metaloznawstwa, przekształconej w 1972 r. w Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali, a następnie w 2002 r. w Instytut Inżynierii Materiałowej, w którym funkcjonuje do chwili obecnej. W okresie 50-letniej działalności dydaktycznej Zakładu Spawalnictwa pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Zakładu wykonanych zostało ponad 400 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu Spawalnictwa był prof. Dominik Syryjczyk, który pełnił tę funkcję do 1964 r., czyli do momentu przejścia na emeryturę. Mimo formalnego statusu emeryta, prof. Dominik Syryjczyk przez następne ćwierć wieku nadal prowadził działalność dydaktyczną w zakresie spawalnictwa i udzielał licznych konsultacji. Kolejno Zakładem Spawalnictwa kierowali: 1954 do 1964 – prof. Dominik Syryjczyk, 1964 do 1969 – mgr inż. Andrzej Zając (p.o. kierownik), 1969 do 1979 – doc. dr inż. Stefan Burak, 1979 do 2006 - dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK.

Zakład Odlewnictwa

Historia Zakładu Odlewnictwa powiązana jest z historią Politechniki Krakowskiej, Wydziału (początkowo Komunikacji - od 1945 roku) i Katedry (obecnie Instytutu) Metalurgii i Metaloznawstwa. W owym czasie kierownikiem (jednego z dwóch Zakładów w Katedrze) Zakładu Odlewnictwa był z-ca prof. Czesław Kalata. Wraz ze zmianami strukturalnymi i organizacyjnymi zachodzącymi w Uczelni i na Wydziale zmienia się i nazwa Zakładu, istniejącego pod tą nazwą do 1976 roku. W latach 1974-76 kierownikiem Zakładu Odlewnictwa był doc. dr inż. Stanisław Kobyliński. Od 1976 do 1993 roku najpierw Zakład Technologii Metali a później Zespół Odlewnictwa (od 1979 roku) prowadził prof. zw. dr hab. inż. Jan Rączka. W 1992 roku jednostka  przekształciła się w Pracownię Odlewnictwa, której kierownikiem (od 1993 do 2007 roku) był dr inż. Adam Tabor.