Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi

 

Współpracujemy z szeregiem instytutów naukowo-badawczych, a zwłaszcza z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie – poprzednio Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz Katedrami i Zakładami Spawalnictwa innych Politechnik.

 

Współpraca z jednostkami gospodarczymi

 

Utrzymujemy robocze kontakty z wieloma podmiotami gospodarczymi, np. wytwórniami konstrukcji i wyrobów spawanych, zakładami regeneracji elementów maszyn metodami spawalniczymi, jednostkami gospodarczymi energetyki zawodowej i cieplnej (Towarzystwo Gospodarcze „Elektrownie Polskie” oraz „Elektrociepłownie Polskie”), zakładami chemicznymi, okręgowymi zakładami gazownictwa oraz przedsiębiorstwami budowy i eksploatacji gazociągów i ropociągów, zapleczem technicznym infrastruktury PKP.