Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
informuje o realizacji projektu:

“Modernizacja dwóch cyklów kształcenia (studia I i II stopnia) na kierunku Inżynieria Materiałowa w oparciu o programy studiów bazujące na kompetencjach według najlepszych praktyk Procesu Bolońskiego”

(„Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process”)

Skrócona nazwa: «MMATENG»
Strona internetowa: mmateng.eu
Priorytet – Inżynieria Materiałowa
Czas trwania: 01 grudzień 2013 – 30 listopad 2016
Budżet projektu: € 1 216 789,02
Grupa docelowa: studenci, absolwenci, wykładowcy i administracja uczelni, kadra zarządzająca przedsiębiorstw przemysłowych, władze administracyjne.

Konsorcjanci:

Organizacje z krajów Unii Europejskiej

• KU Leuven (Belgia) – Kierownik Grantu www.kuleuven.be
• Technische Universität Berlin (Niemcy) www.tu-berlin.de
• École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (Francja) www.ensc-lille.fr
• Cracow University of Technology (Polska) www.pk.edu.pl
• Engineering, Consulting and Management Office (Niemcy) www.ecm-office.de

Organizacje z krajów partnerskich

• Jerusalem College of Engineering (Izrael) www.jerusalemengg.ac.in
• Tel Aviv University (Izrael) english.tau.ac.il 
• Sami Shamoon College of Engineering (Izrael) www.sce.ac.il
• Don State Technical University (Rosja) www.donstu.ru
• Far Eastern Federal University (Rosja) www.dvfu.ru
• Kazan National Research Technical University n.a. Tupolev (Rosja) www.kai.ru
• Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov (Rosja) www.magtu.ru
• Lviv Polytechnic National University (Ukraina) www.lp.edu.ua
• Lutsk National Technical University (Ukraina) www.lutsk-ntu.com.ua
• National Technical University of Ukraine (Ukraina) inter.kpi.ua
• Pryazovskyi State Technical University (Ukraina) www.pstu.edu
• BelMag Joint Stock Company (Rosja)
• Azovstal Iron & Steel Works (Ukraina) azovstal.metinvestholding.com
• Ministry of Education and Science of Ukraine (Ukraina) www.mon.gov.ua

Geografia konsorcjum

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest modernizacja programów studiów I i II stopnia (inżynierskich i magisterskich), w zakresie Inżynierii Materiałowej zgodnie z potrzebami współczesnego społeczeństwa krajów partnerskich tj. Izraela, Rosji i Ukrainy oraz dostosowanie programów dydaktycznych uniwersytetów do zmieniającego się rynku pracy oraz potrzeb Europejskiego Obszaru Szkolnictwa; umożliwienie im elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców; zapewnienie absolwentom kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Cel główny będzie realizowany w szczególności przez:

• opracowanie i wdrożenie na uniwersytetach partnerskich dwóch nowych, zaawansowanych i opartych na kompetencjach programów nauczania w zakresie Inżynierii Materiałowej, które będą zgodnie z nowymi rozwiązaniami w zakresie nauki o materiałach, potrzebami rynku i założeniami Procesu Bolońskiego;
• zwiększenie dynamiki współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem w krajach partnerskich;
• ugruntowanie współpracy między krajami unii europejskiej, a krajami partnerskimi w zakresie edukacji i badań

Cele szczegółowe projektu:

• modernizacja programów studiów I i II stopnia (inżynierskich i magisterskich), w zakresie Inżynierii Materiałowej zgodnie z potrzebami współczesnego społeczeństwa krajów partnerskich;
• dostosowanie programów dydaktycznych uniwersytetów do zmieniającego się rynku pracy oraz wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa;
• zaktualizowanie bieżących programów nauczania w zakresie Inżynierii Materiałowej zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego oraz aktualnych trendów społecznych i gospodarczych;
• przygotowanie, wdrożenie i akredytowanie nowego zorientowany na praktykę programu nauczania (z uwzględnieniem obowiązujących zasad punktacji ECTS);
• wykreowanie atmosfery innowacyjności w środowisku akademickim, która będzie sprzyjała rozwojowi nowoczesnych programów nauczania w zakresie Inżynierii Materiałowej;
• Zapewnienie infrastruktury laboratoryjnej do zajęć w zakresie projektowania CAD / CAE oraz do zajęć z materiałoznawstwa.

Planowane rezultaty projektu:

• przegląd / analiza / uaktualnienie bieżących programów nauczania w zakresie Inżynierii Materiałowej, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie;
• opracowanie przedmiotów kierunkowych oraz trzech przedmiotów wybieralnych, w szczególności przygotowanie laboratoriów technologii materiałowych (MITL) i platformy opartej na Joint WEB);
• przeszkolenie pracowników naukowych oraz opiekunów kierunków w zakresie nowych programów nauczania i wprowadzanych nowych przedmiotów;
• przeprowadzenie zajęć pilotażowych;
• utworzenie jednostki wspomagającej projekt Biura Obsługi Inżynierii Materiałowej (MESO).