Strona główna Informacje o studiach Dokumenty do pobrania  

 

Informacje o studiach

  Studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE obejmują trzy semestry nauki; 389 godzin części teoretycznej oraz 60 godzin praktyki. Program studiów opiera się na wytycznych International Institute of Welding - IAB-252r1- 16. W ramach studiów student realizuje pracę końcową pod kierunkiem promotora.

Zagadnienia programowe obejmują 4 bloki tematyczne:
Blok I: Procesy spawalnicze i wyposażenie technologiczne
Blok II: Materiały i ich zachowanie podczas spawania
Blok III: Konstrukcje i proj.
Blok IV: Procesy wytwarzania i organizacja produkcji spawalniczej

Koszt uczestnictwa w 3 semestrach studiów podyplomowych wynosi 9500 PLN.
Płatne w 3 ratach: I rata - 3500 PLN, II rata - 3000 PLN, III rata - 3000 PLN.
Opłaty należy dokonać przed rozpoczęciem każdego semestru.

Dodatkową opłatę za końcowy egzamin I/EWE, w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, wnosi _indywidualnie_ słuchacz studiów podyplomowych lub pracodawca, na podstawie potwierdzonego wniosku kwalifikacyjnego (Formularz FP-02/1).

Formy zajęć:
Wykłady, prezentacje multimedialne
Laboratoria praktyczne ze wsparciem technicznym pracowników PK

Pomoce:
Mini skrypty, handouty
Mobilne aplikacje wspomagające kształcenie:
Analiza Spawalnicza Stali
WPS
Interaktywne materiały dydaktyczne
Wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych – instrukcje
Baza pomocy literaturowych
Konsultacje wykładowców

Mobilne aplikacje:
Analiza Spawalnicza Stali - zawiera różnego rodzaju narzędzia pozwalające na dokonanie analizy wybranych stali w kontekście ich użyteczności przy spawaniu. Aplikacja składa się z czterech kluczowych elementów:
Bank Stali – podgląd podstawowych parametrów stali
CTPc-S – umożliwia rysowanie wykresów CTPc-S
Własności SWC– umożliwia rysowanie charakterystyk różnych właściwości i optymalne wyznaczenie czasu t8/5
Naprężenia krytyczne – umożliwia rysowanie charakterystyk naprężeń krytycznych

WPS
Dzięki odpowiedniemu interfejsowi student ma możliwość przejść krok po kroku procedurę projektowania złącza spawanego różnymi metodami i dla różnych ukosować. Program potrafi wygenerować dopuszczalne rozwiązania na podstawie danych zapisanych w bazie. Najważniejszym jednak elementem tego modułu jest możliwość wprowadzania własnych korekt do procesu na podstawie prowadzonych analiz w programie Analiza Spawalności Stali.
Aplikacja składa się z czterech kluczowych elementów:
Bank Stali - podgląd podstawowych parametrów stali
Bank Elektrod otulonych - podgląd podstawowych parametrów elektrod otulonych
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną - przygotowanie karty WPS spawania
Karty technologiczne - przegląd opracowanych kart

Interaktywne materiały dydaktyczne to proste programy, które wspomogą i uatrakcyjnią zajęcia laboratoryjne, jednocześnie ułatwią proces zbierania danych laboratoryjnych i opracowanie sprawozdania. W ramach studiów podyplomowych przygotowano pięć aplikacji, będących wynikiem konsultacji z prowadzącymi laboratoria spawalnicze. Wszystkie aplikacje zostały wykonane na urządzenia z systemem Android.


aktualizacja 31.08.2018 r