Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
projektpozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Cel Programu PROM

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) sfinansuje wybrane projekty uczelni poprzez sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem głównie doktorantów, w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Program PROM obejmuje zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Do krótkich form kształcenia w ramach Programu PROM realizowanego na Politechnice Krakowskiej zalicza się: udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach oraz wizyty studyjne.

W Programie PROM finansowane są:
- koszty podróży uczestnika projektu;
- koszty utrzymania uczestnika projektu;
- koszty realizacji wymian;
- koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych na uczelniach i instytucjach badawczych.
 

Program PROM jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Pliki do pobrania

Regulamin programu PROM dla uczestników aplikujących z PK (pdf)

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu PROM dla uczestników z PK (docx)

Ogłoszenie wyników rekrutacji (pdf 2018.10.30)

Dane Uczestnika Projektu do umowy w ramach programu PROM (doc 2018.10.30)

Ogłoszenie o drugim naborze (pdf 2018.11.15)

 

Wypełnione wnioski o dofinansowanie w ramach Programu PROM można przesyłać na adres mailowy prom@pk.edu.pl do dnia 26.10.2018r.

 

Nowe pliki

OGŁOSZENIE akceptacja zmian z I naboru (pdf 2018.11.27)

Recruitment for the PROM Programme (pdf 2018.11.28)

 


Kontakt  prom@pk.edu.pl

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom


 

Aktualizacja 28.11.2018