Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Cel Programu PROM

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) sfinansuje wybrane projekty uczelni poprzez sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem głównie doktorantów, w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Program PROM obejmuje zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Do krótkich form kształcenia w ramach Programu PROM realizowanego na Politechnice Krakowskiej zalicza się: udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach oraz wizyty studyjne.

W Programie PROM finansowane są:
- koszty podróży uczestnika projektu;
- koszty utrzymania uczestnika projektu;
- koszty realizacji wymian;
- koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych na uczelniach i instytucjach badawczych.
 

Program PROM jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Pliki do pobrania

Regulamin programu PROM dla uczestników aplikujących z PK (pdf)

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu PROM dla uczestników z PK (docx)

Ogłoszenie wyników rekrutacji (pdf 2018.10.30)

Ogłoszenie o drugim naborze (pdf 2018.11.15)

OGŁOSZENIE akceptacja zmian z I naboru (pdf 2018.11.27)

Recruitment for the PROM Programme (pdf 2018.11.28)

 

Wypełnione wnioski o dofinansowanie w ramach Programu PROM można przesyłać na adres mailowy prom@pk.edu.pl do dnia 26.10.2018r.

 

 

Nowe pliki

New files

Dane do umowy PROM (docx 2019.01.29 ) Application_form (docx 2019.02.07)
Ankieta ewaluacyjna (docx 2019.01.29) Data for the agreement PROM (docx 2019.01.29)
Certyfikat (docx 2019.01.29) Evaluation survey (docx 2019.01.29)
Formularz zgłoszeniowy PROM (docx 2019.01.29) Certificate (docx 2019.01.29)
Wzór oświadczenia uczestnika RODO PROM (docx 2019.01.29) Project participant data form (docx 2019.05.17)
Wzór oświadczenia uczestnika RODO NAWA PROM (docx 2019.01.29) The declaration of project participant RODO PROM (docx 2019.05.17)
Klauzula informacyjna PROM (pdf 2019.01.29) The declaration of project participant RODO PROM NAVA  (docx 2019.05.17)
Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego uczestnika projektu PROM (docx 2019.01.29)  
   

OGŁOSZENIE akceptacja zmian z II naboru (pdf 2019.01.29)

 


Kontakt  prom@pk.edu.plApplication_form

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom


 

Aktualizacja 20.05.2019