Cel Programu PROM

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) sfinansuje wybrane projekty uczelni poprzez sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem głównie doktorantów, w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Program PROM obejmuje zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Do krótkich form kształcenia w ramach Programu PROM realizowanego na Politechnice Krakowskiej zalicza się: udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach oraz wizyty studyjne.

W Programie PROM finansowane są:
- koszty podróży uczestnika projektu;
- koszty utrzymania uczestnika projektu;
- koszty realizacji wymian;
- koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych na uczelniach i instytucjach badawczych.
 

Program PROM jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Pliki do pobrania

Regulamin programu PROM dla uczestników aplikujących z PK (pdf) (w trakcie korekty i przygotowania)

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu PROM dla uczestników z PK (docx)


 

Kontakt / koordynator (w trakcie przygotowania)

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom


 

Aktualizacja12.10.2018