Studia I stopnia

Studia II stopnia

STAŻ ZAGRANICZNY

Informacje dla Firm

STAŻ KRAJOWY

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Oferta stażu I stopień

Ankieta rekrutacyjna Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna

Oferta stażu II stopień
Oświadczenie uczestnika projektu Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Wykaz materiałów zużywalnych

Lista osób odbierających materiały Lista osób odbierających materiały Lista osób odbierających materiały  
Oświadczenie studenta Oświadczenie studenta Oświadczenie studenta  
Formularz Formularz Formularz  
Dane uczestnika Dane uczestnika Dane uczestnika  
Regulamin stażu Regulamin stażu

Regulamin stażu

Wzór umowy ramowej Wzór umowy ramowej

Wzór umowy ramowej

 
Raport po stażu Raport po stażu    
Ankieta po stażu Ankieta po stażu    
Karta czasu pracy Karta czasu pracy Karta czasu pracy  
Harmonogram stażu Harmonogram stażu    
Lista obecności Lista obecności