Studia I stopnia

Studia II stopnia

STAŻ ZAGRANICZNY

STAŻ KRAJOWY

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Lista osób odbierających materiały Lista osób odbierających materiały Lista osób odbierających materiały
Formularz Formularz Formularz
Regulamin stażu Regulamin stażu

Regulamin stażu

Wzór umowy ramowej Wzór umowy ramowej

Wzór umowy ramowej

 

Załączniki do Rekrutacji na staż Załączniki do odbywania stażu
1. Oferta stażu dla studentów II stopnia (semestr: VIII-X) 1. Harmonogram stażu
2. Oferta stażu dla studentów I stopnia (semestr: VI-VII) 2. Wykaz materiałów zużywalnych
3. Ankieta rekrutacyjna dla studentów II stopnia 3. Lista studentów/studentek, którym wydano materiały zużywalne
4. Ankieta rekrutacyjna dla studentów I stopnia 4. Karta czasu pracy
5. Oświadczenie uczestnika projektu 5. Lista obecności
6. Oświadczenie studenta 6. Zaświadczenie/referencje odbycia stażu
7. Formularz - dane stażysty 7. Raport po stażu
8. Dane uczestnika 8. Ankieta ewaluacyjna po stażu (4 tygodnie)
  9. Ankieta przyjmującego na staż