STAŻ KRAJOWY STAŻ ZAGRANICZNY
   

Dokumenty dla firm

Oferta stażu

Oferta stażu dla studentów II st. 2017/2018

Materiały zużywalne

Potwierdzenie odbioru materiałów zużywalnych

Zaświadczenie o odbyciu stażu

Regulamin rekrutacji na staż krajowy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Dokumenty do odręcznego uzupełnienia

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie

Formularz

Dane uczestnika

Raport po stażu

Ankieta po stażu

Karta czasu pracy

Harmonogram stażu

Lista obecności

Studia I stopnia

Ankieta rekrutacyjna

Studia II stopnia

Ankieta rekrutacyjna

Wzór umowy ramowej na staż krajowy

UMOWA

REGULAMIN STAŻY KRAJOWYCH

Regulamin dla I stopnia

Regulamin dla II stopnia

Regulamin rekrutacji na staż zagraniczny

Regulamin rekrutacyjny

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie

REGULAMIN STAŻU ZAGRANICZNEGO

Regulamin w j. polskim

Wzór umowy ramowej na staż zagraniczny

UMOWA

Karta czasu pracy